Tvångsvård av barn och unga

Så ska tvångsåtgärder mot barn minska

Så ska tvångsåtgärder mot barn minska
Möjligheterna att använda tvång mot barn inom psykiatrin ska kraftigt begränsas, enligt en utredning som i dag överlämnades till regeringen. Arkivbild: Mostphotos

Barn som inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård ska inte få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik. Barn ska inte heller få vårdas tillsammans med vuxna. Det föreslås i en utredning som i dag överlämnades till socialminister Annika Strandhäll.

Under 2015 kritiserade FN:s barnrättskommitté Sverige för hur barn tas om hand i den psykiatriska vården. Bland annat kritiserades användningen av bältesläggning och isolering inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sverige uppmanades att omedelbart förbjuda dessa tvångsåtgärder som framför allt drabbar flickor som skadar sig själva.

I medierna har flera av dessa barn och unga vittnat om hur de skickats till en rättspsykiatrisk avdelning där mördare, våldtäktsmän och andra allvarligt psykiskt störda vuxna vårdas.

  • Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas tvångsvårdades 278 barn mellan 0 och 17 år under 2014.
  • Av dessa var 179 flickor.
  • Av 186 registrerade fastspänningar gällde 176 flickor.

För att minska på tvångsåtgärderna mot barn fick regeringens nationella samordnare i december 2016 i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

I dag överlämnades betänkandet från samordnaren till socialministern Annika Strandhäll. Bland annat föreslås att:

  • Möjligheterna att använda tvångsåtgärder mot barn kraftigt ska begränsas. Synnerliga skäl ska föreligga för de mest integritetskränkande åtgärderna.
  • Barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna om det inte i det enskilda fallet bedöms vara förenligt med barnets bästa.
  • Barn ska inte få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • Möjligheterna att överklaga beslut för barn inom tvångsvården ska stärkas.
  • Barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör barn.
  • Möjligheterna till insyn och kvalitetsutveckling i vården ska stärkas genom inrättandet av ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan: Nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida