Ungdomsmottagning på webben

3 augusti 2007

Med en virtuell ungdomsmottagning vill regeringen stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer. Regeringens förhoppning är att en webbaserad ungdomsmottagning ska göra det lättare för unga människor att söka rådgivning i frågor som kan upplevas svåra eller känsliga.
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB ska utveckla webbplatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida