Var öppen för samtal med ungdomar

Bra samtalsklimat hemma är viktigt, ansåg ungdomarna i en avhandling om vad som har betydelse för den psykiska hälsan.

Agneta Tinnfält har intervjuat ungdomar om psykisk hälsa och att vara i riskzonen för att fara illa. De äldre flickorna betonade starkast hur viktig relationen till föräldrarna är för hur de mår psykiskt.

– De säger så tydligt att mamma och pappa är viktiga. Det tror jag inte att föräldrar i gemen uppfattar att de är, säger Agneta Tinnfält, adjunkt i omvårdnadsvetenskap och folkhälsovetenskap samt skolsköterska under många år.

För att ungdomarna skulle må bra framhöll de att man måste kunna prata med varandra i familjen. De med missbrukande föräldrar sa att de vill att andra vuxna ska fråga hur de har det och hur de mår.

– Det är inte säkert att ungdomarna berättar just då. Men om till exempel skolsköterskan ställer frågan vet de att hon är intresserad, och kanske kommer de då tillbaka och vågar berätta senare. Om skolskötersk­an behöver kontakta kuratorn eller föräldrarna, eller göra en anmälan till socialtjänsten, ska den unga vara delaktig i det som sedan sker.

Avhandlingen lades fram vid Örebro universitet i december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida