Vårdförbundet: Oreda i skolhälsovården i Dalarna

Stora oklarheter i ledning och organisation gör att skolhälsovården i flera av Dalarnas kommuner inte längre kan garantera att eleverna får en trygg och säker vård. Det anser Vårdförbundets avdelning Dalarna och vill att Socialstyrelsen granskar verksamheten.

I flera kommuner finns det ingen med medicinskt ledningsansvar för skolhälsovården och i några är det oklart om det ens finns någon verksamhetschef. Flera av skolsköterskorna är, enligt skrivelsen, väldigt osäkra på vem som är deras chef. 

Saknar skrivna rutiner

Oftast är rektorn verksamhetschef, det vill säga en person utan medicinsk utbildning. Avesta kommun, till exempel, har sju rektorer/verksamhetschefer och lika många skolsköterskor. De har alltså allihop var sin chef.

I Avesta finns inga skrivna rutiner för hur skolhälsovården ska bedrivas och oklarhet råder kring om det finns någon som är ansvarig för avvikelsehantering och Lex Maria-anmälningar. De  medicinska ledningsuppgifterna delar respektive rektor ut vid behov.

Malung-Sälen har fem rektorer med verksamhetsansvar för tre skolsköterskor. Ingen av rektorerna är verksamhetschef för skolhälsovården men två av dem ska föra elevhälsans talan. En av skolsköterskorna har i sitt anställningsbevis fått ett medicinskt ansvar och ansvar för Lex Maria-anmälningar.

Oprecist medicinskt ansvar

Men hon har inte fått preciserat för vilket uppdrag eller område ansvaret gäller. Det finns inga skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur skolhälsovårdens arbete ska bedrivas i Malung –Sälen eller hur avvikelser ska hanteras. 

– Vi kan inte garantera en trygg och säker vård när det inte finns nedskrivna rutiner. Någon måste ha det övergripande ansvaret för den medicinska säkerheten. Det här är ett arbetsmiljöproblem för skolsköterskorna, säger Gunilla Odéus, skolsköterska och styrelseledamot i Vårdförbundet Dalarna. Hon tillägger:

– Som det är nu jobbar vi ju på, men om något händer…

Vanligt i hela landet

Det var inför en dag med kompetensutveckling för länets skolsköterskor som uppgifterna samlades in om hur skolhälsovårdens organisation och ledning såg ut i Dalarnas 15 kommuner. 

– Tyvärr verkar det se ungefär likadant ut runt om i landet. Det kunde vi konstatera på en nationell träff för skolsköterskor för några år sedan. Men nu hoppas vi att Socialstyrelsen väljer ut några av våra kommuner och kommer på inspektion, säger Gunilla Ordéus.

Anmälan har ännu inte nått den ansvariga handläggaren på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida