psykisk hälsa

Vårdpersonal lär av Norge

De tre nordligaste landstingen ska lära sig mer om hur vården kan arbeta för att stärka den psykiska hälsan hos samer.

Denna vecka besöker vårdpersonal från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen norska SANKS, Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa.

– Det är oroande att samer upplever sämre psykisk hälsa än andra svenskar. Primärvården står ofta för det första mötet med patienten och kan vi stärka kunskapen om den samiska kulturen, så kan vi samtidigt förbättra vårdmötet och förhoppningsvis förebygga att patienten utvecklar en allvarligare ohälsa, säger Peter Bergman, primärvårdssamordnare i Norrbottens län.

Vid studiebesöket kommer de svenska deltagarna att få lära sig mer om hur SANKS arbetar, framför allt när det gäller barn och unga.

– Det är otroligt viktigt att barn och ungdomar känner framtidstro. Som vårdgivare behöver vi förstå vilka faktorer som spelar in när samiska barn och ungdomar mår dåligt, inte minst för att kunna erbjuda en psykiatrisk vård som tar hänsyn till patientens samiska kultur, säger Ylwa Berglund, avdelningschef inom barn- och ungdomspsykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus.

Resan ingår i ett projekt som finansieras av Socialdepartementet. Målet med projektet är att ta fram en långsiktig överenskommelse mellan landstingen om samverkan och kunskapsuppbyggnad i frågor som rör psykisk hälsa i Sápmi.

Med på resan är också representanter från Sametinget, Svenska samernas riksförbund och den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida