”Vellinge saknar vision för elevhälsan”

”Vellinge saknar vision för elevhälsan”
Margaretha Olsson, förtroendevald skolsköterska i Vellinge, protesterar mot att politikerna har omvandlat ett arbetsmaterial till en policy över elevhälsan. Arkivbild.

Vellinge kommun har tidigare fått kritik för att de satsar för lite på elevhälsa. Nu har politikerna antagit en policy för elevhälsan. Men i stället för att utforma den själva med egna visioner har de tagit ett dokument som personalen har skrivit. Olyckligt tycker flera fackförbund.

Politikerna i Vellinge kommun har klubbat igenom en plan för elevhälsan – trots protester från både Vårdförbundet, Psykologförbundet och Akademikerförbundet SSR. Fackförbunden är missnöjda med att politikerna har använt ett arbetsmaterial och gjort det till en politisk policy.

– Vi fick veta att politikerna skulle utforma en policy över elevhälsan och att vi skulle göra en beskrivning av hur vi arbetar. Vi har skrivit detaljerat om hur vi jobbar, men saknar en plan – en vision – över vad politikerna har för mål med elevhälsan. Det är inte vår sak att utforma en sådan, säger Margaretha Olsson, förtroendevald skolsköterska i Vellinge.

Dessutom innehåller det dokument som nu har antagits som policy felaktigheter. Det står till exempel att elevhälsan har öppen mottagning vissa tider, vilket inte stämmer. Skolsköterskor, psykologer och kuratorer har protesterat i en skrivelse som inte har besvarats av politikerna.

Fler skolsköterskor

Däremot är Margaretha Olsson, som i slutet av 2010 anmälde kommunens bristande satsning på elevhälsan för Socialstyrelsens, nöjd över att kampen för fler skolsköterskor har gett resultat.

– Det går i rätt riktning. På gymnasiet där de tidigare hade en skolsköterska två timmar i veckan finns nu en på heltid. Men det finns fortfarande kolleger som har ansvar för nästan 1 000 elever, säger hon.

Redan i slutet av 2010 slog skolsköterskorna i Vellinge kommun larm om att de inte kunde erbjuda eleverna den hälsovård de har lagstadgad rätt till. Efter det gjorde Socialstyrelsen en granskning som slutade med krav på att kommunen skulle erbjuda varje elev på gymnasiet minst ett hälsobesök samt redovisa hur ett vaccinationsprogram skulle genomföras.

Ingen återkoppling

Vellinge kommun skickade en skrivelse där man redovisade åtgärder – men Socialstyrelsen var inte nöjd. Hur Socialstyrelsen ser på utvecklingen av elevhälsan i Vellinge vet inte Margaretha Olsson. Handläggaren där har inte gett någon återkoppling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida