Läkemedel

Vill minska förskrivning av psykosläkemedel för unga

Vill minska förskrivning av psykosläkemedel för unga
Biverkningar drabbar oftare unga och Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet vid utskrivning av psykosläkemedel. Arkivbild: Mostphotos

En individuell bedömning av nyttan och riskerna är nödvändig innan neuroleptika används i vården av barn och ungdomar. Det anser Läkemedelsverket i sina nya rekommendationer.

Nu publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Rekommendationerna är ett resultat av att regeringen vill öka kunskapen om användning av läkemedel för barn.

Eftersom biverkningar av neuroleptika är vanliga och ibland svåra rekommenderas de framför allt vid svåra psykotiska tillstånd som mani och schizofreni. Barn och ungdomar drabbas oftare än vuxna av biverkningar, därför anser Läkemedelsverket att det är extra viktigt med en individuell bedömning av risker på kort och lång sikt för den gruppen.

Används för ofta

– Psykosmediciner används för ofta på barn och ungdomar. De ger en lugnande effekt men också allvarliga biverkningar som viktuppgång, högt blodtryck och diabetes. Man ska titta väldigt noga på hur mycket man vinner på att ge psykosmedel och på vilka nackdelar det får för patienten, säger Håkan Jarbin, chefsöverläkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland, i Läkemedelsverkets pressmeddelande.

Läkemedelsverket anser att neuroleptika till unga ska ses som ett komplement till andra insatser, som till exempel föräldrautbildning, omvårdnad, socialt stöd och psykoterapi.

Myndigheten rekommenderar också att en bedömning av nytta och risker görs kontinuerligt och att det finns en plan för noggrann uppföljning. Förebyggande livsstilsråd om kost och fysisk aktivitet ska också ges tidigt. Biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Behandlingsrekommendationerna har tagits fram i samarbete med Socialstyrelsen, Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP, och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida