Webb för samtal

Webb för samtal

Opratat.se. Webbplats ?för familjer med barn med funktionsnedsättningNationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA?

Det kan vara svårt att prata om hur man känner sig, inte minst i familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Genom tystnaden försöker man skydda varandra från att bli ledsna, oroliga eller arga. ?

På webbplatsen Opratat.se finns filmer, berättelser och spel med exempel som förhoppningsvis ska göra det lättare att prata med varandra. En farfar berättar om hur orolig han är för sitt barnbarn, men vill inte fråga för mycket. En flicka beskriver hur ledsen hon kan bli när hon inte hinner med de andra barnen i de olika aktiviteterna på förskolan.?

Opratat vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till deras familjer och andra vuxna som barnen möter.?

Webbplatsen är översatt till flera språk. Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida