850 fler vårdplatser i Stockholm 2018

Om sex år ska sjukhusen i Stockholms län ha 850 fler vårdplatser än i dag enligt det tjänstemannaförslag som ingår i Alliansens budget- och investeringsplan som fullmäktige i landsting antar i juni. Fler vårdplatser är bra, men det behövs medarbetare också, påpekar Vårdförbundet.

– Inflyttningen till Stockholm är stor och andelen äldre ökar så platserna behövs, men vem ska vårda patienterna? Landstinget måste bättra på sitt rykte för att framför allt nyexaminerade ska vilja ta arbete. Annonser som den om ”Söderhipster” förmedlar ingen bra syn på vårt yrke och ger inget förtroende, säger Eva Nowak, ordförande för Vårdförbundet Stockholm.

Hon påpekar också att utökningen av vårdplatser inte löser dagens situation där bristen på sjuksköterskor innebär att minskningen av antalet vårdplatser i sommar blir större än förra året.

– Vi hävdar att det inte finns någon brist, det är arbetsgivaren som inte vill anställa de studenter som säljer sin kunskap för 24 000 kronor. Arbetsgivaren hävdar att det skulle ställa till för mycket oreda. Det skulle man ha tänkt på då man efter överenskommelsen 2009 om 21 100 kronor i lön för sjuksköterskor med ett år i yrket dumpade lönerna till 20 500 kronor förra året.

Beslutet om 850 fler vårdplatser är en del i genomförandet av Nya Karolinska Solna, NKS, där Karolinska universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad vård. Sjukhuset beräknas vara färdigt 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida