Äldrevård. Behov ska styra bemanningen

7 mars 2012

Det blir inga krav på minimi­bemanning inom demens­vården. I stället presenterade socialutskottet i slutet av februari ett förslag om att enskildas behov ska vara vägledande för bemanningen. Socialstyrelsens uppdrag utökas till att ta fram riktlinjer som gäller även kommunernas särskilda boenden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida