Vårdfokus granskar bemanningsföretag

Nu granskar även arbetsgivarsidan Orange

Nu granskar även arbetsgivarsidan Orange
- Vi ska se alla papper och dokument innan vi tar ställning, säger Henrik Bäckström, vd för arbetsgivarorganisationen Bemanningföretagen i Almega.

Almega har tidigare satt sin kvalitetsstämpel på det kritiserade bemanningsföretaget Orange. Nu ska företaget och de anställdas förhållanden synas. "Alla papper ska upp på bordet".

Genom att bli medlem och auktoriserad av arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega får företagen en kvalitetsstämpel. Auktorisationen är en garanti för att företaget är seriöst, följer lagstiftning, betalar skatter, sociala avgifter och att dess anställda arbetar med kollektivavtal.

Nu hotas Orange kvalitetsstämpel då Bemannningsföretagen kräver alla papper på bordet.

Nämnden tog initiativet

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd tog initiativet på sitt senaste möte. Efter en diskussion rekommenderar de styrelsen att se över vilka förhållande som gäller för företaget och deras uthyrningspersonal.

– Vi fann att det fanns anledning att titta på Orange och ställa fler frågor till dem. När information kommer fram till oss från olika håll tar vi ställning, säger Annika Flaten, ledamot i auktorisationsnämnden och anställd på fackförbundet Unionen.

Styrelsen går nu vidare med kontrollerna. En förutsättning för att vara auktoriserad och medlem är att företaget betalar skatt, sociala avgifter och har kollektivavtal för de anställda. Det stämmer för det mindre svenska Orange Personal som har administrativ personal. Men sjuksköterskorna de hyr ut är anställda i det litauiska systerföretaget, som inte betalar sociala avgifter i Sverige utan i Litauen eller sjuksköterskornas hemländer.

”Vi ska höra fackets synpunkt”

Det litauiska Orangeföretaget där sjuksköterskorna är anställda har inte heller kollektivavtal med Vårdförbundet. Hur ställer ni er till det?

– Det är sådana frågor vi inte vet nu. Nu är det många påståenden från olika håll. Det har hänt många gånger förr och vi gör som vi alltid gör. Vi får ta in alla fakta från alla intressenter och följa det som står i media. Vi hör med de fackliga organisationerna vad de fått in från sina medlemmar och representanter. Vi pratar med företaget och ber dem skicka in all dokumentation, svarar Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen i Almega.

Utländskt företag hyr ut

Han berättar inte vilka frågor som först och främst ska granskas.

– När alla papper är på bordet – och då menar jag alla – sätter jag mig med styrelsen och auktorisationsnämnden och gör en ordentlig bedömning. Det här har vi gjort många gånger.

Är det vanligt att svenska företag som är era medlemmar hyr ut arbetskraft från ett annat utländskt företag?

– Det kan vara om bemanningsföretaget som har uppdraget inte kan leverera den kvantitet av personal som kunden behöver. Det är i så fall en underleverantör och villkoret i auktorisationen är att man ska redogöra för sådana underleverantörer.

Kan Almega och Bemanningsföretagen då stå för att underleverantören har samma kvalitet som medlemsföretaget?

– Det är medlemsföretaget som ska garantera att underleverantören har samma villkor. För Orange håller vi på att kontrollera hur juridiken ser ut.

Hur ska Orange garantera att personalen som anställts i det utländska företaget skyddas av reglerna i er auktorisation?

– Det är frågan som vi får titta på. Vi vill veta hur verksamheten är organiserad och fungerar. Det är omöjligt att veta än.

Nytt fenomen senaste året

Ur ett fackligt perspektiv hade sjuksköterskorna fått fler rättigheter i Sverige om istället det litauiska företaget blivit medlem i Almega och därmed knutits till kollektivavtal.

Kan ett utländskt företag bli medlem i Bemanningsföretagen/Almega?

– Ja. Vi har ganska många som står i kö. Det är ett nytt fenomen det senaste året. Vi går då igenom vad det innebär att vara verksam i Sverige och medlem, med kraven vad gäller försäkringar, löner, pensioner, kollektivavtal och anställningsvillkor.

Då skulle de utländska arbetstagarna kunna ta del av de svenska kollektivavtalen om det utländska företaget var medlem?

– Det skulle man kunna. Vi har inte kommit till den punkten. De utländska företagen ska kunna visa upp intyg från skattemyndigheter, underleverantörer och affärsförsäkringar. Så här långt har det varit väldigt svårt att kunna få den dokumentationen på motsvarande sätt som vi får den av de svenska företagen.

Läs även Vårdfokus andra artiklar i vår granskning av bemanningsföretaget Orange.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida