Arbetsgrupp ska enas om turordningsreglerna

Förhandlings- och samverkansrådet PTK och Svenskt näringsliv ska försöka skapa sig en gemensam bild av hur turordningsreglerna i Las, Lagen om anställningsskydd, tillämpas för tjänstemän, dit Vårdförbundets medlemmar räknas. I dag tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp som ska analysera frågan.

24 januari 2011

– Det har funnits en frustration i debatten om Las och turordningsreglerna. Facken och arbetsgivarna har olika bilder av hur de fungerar vilket lett till ett pajkastande, säger PTK:s presskontakt Jonas Mellqvist.

Parallellt med denna arbetsgrupp genomför LO och Svenskt näringsliv en liknande studie med samma syfte på arbetarkollektivets sida.

Resultaten av arbetsguppernas arbete väntas bli klara under våren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida