bemanningskrisen

Bara tre landsting lyckades minska hyrkostnaderna

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fortsatte att öka under 2017, visar nya siffror från SKL. Trots beslut om att göra sig oberoende av hyrpersonal gick det åt motsatt håll i 18 av de 21 landstingen/regionerna.

Skåne, Östergötland och Kalmar hade lägre hyrkostnader 2017 jämfört med 2016. Störst ökning av hyrkostnaderna hade däremot Uppsala och Värmland.

Även i storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland ökade kostnaderna för att ta in bemanningspersonal markant under 2017.

Hyrläkare kostar mest

Den totala hyrnotan för samtliga landsting och regioner var 4,6 miljarder 2016. Under 2017 ökade det till 5,2 miljarder. Inhyrda läkare stod för den absolut största kostnaden.

  • Hyrläkare: 3,7 miljarder.
  • Hyrsjuksköterskor: 1,3 miljarder.

I ett pressmeddelande från SKL, Sveriges kommuner och landsting, ser man ändå hoppfullt på att det trots allt ska gå att nå målet om oberoende av bemanningsföretag till januari 2019.

Strävar mot oberoende

Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, pekar på att kostnaderna ökade i långsammare takt i slutet av 2017 och att sammanlagt sex landsting minskade sina kostnader under fjärde kvartalet.

– Det är bra att kurvan planar ut. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Landstingen och regionerna ökar takten i jobbet och lär av varandra. Det är bra och viktigt för att målet ska nås, säger, säger Hans Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida