Barnmorskor i Uppsala fick det största lönelyftet

Barnmorskor i Uppsala fick det största lönelyftet

Lönestatistiken för 2014 visar att bristen på sjuksköterskor och barnmorskor har drivit på löneutvecklingen.

Barnmorskorna i Uppsala höjde sina löner med sju procent under 2014. Det är det största lönelyftet bland alla Vårdförbundets medlemsgrupper. Det näst största fick röntgensjuksköterskorna i Halland vars löner ökade med 6,9 procent.

I dag blir den partsgemensamma lönestatistiken för 2014 officiell. Så här mycket ökade lönerna:

 • Landstingsanställda: 4 procent.
 • Kommunanställda: 3,4 procent.
 • Privat anställda: 3,5 procent.
 • Statligt anställda: 3,3 procent.

Steg i rätt riktning

Den så kallade industrinormen gav i genomsnitt 2,1 procent i löneökning under 2014.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att medlemmarnas löneutveckling har varit förhållandevis god.

– Lönen är en av de viktigaste frågorna för att säkra kompetensförsörjningen. Det här är ett steg i rätt riktning, men vi nöjer oss inte förrän alla våra medlemsgrupper är rätt värderade och har en god arbetsmiljö, säger hon.

Specialsatsningar

Om man ser till alla medlemsgrupper är det i Stockholms läns landsting och i Region Halland som lönerna har ökat mest. Där har specialsatsningar gjort att den genomsnittliga löneökningen blev 5,3 procent.

– Bristen på Vårdförbundets medlemsgrupper har drivit på löneutvecklingen. Stockholm, Halland och Uppsala är exempel på där svårigheten att rekrytera ledde till extra lönesatsningar förra året, säger Ove Rang, chef för Vårdförbundets förhandlingsstrategiska avdelning.

Medianlön kring 30 000 kronor

Efter löneökningarna 2014 har Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar en medianlön på 29 900 kronor i månaden.  

 • Stockholms läns landsting ligger i topp med 31 300 kronor.
 • I botten ligger landstinget i Västernorrland med 28 500 kronor i månaden.

Medianlönen för medlemmar anställda i kommunerna är 30 800 kronor och för anställda i privat sektor 31 649 kronor.

Statligt anställda medlemmar, som oftast arbetar med utbildning eller forskning inom universitet, högskola eller på myndighet, har en medianlön på 34 544 kronor i månaden.

Ingenjörer och tekniker tjänar mer

Statistiska centralbyrån har statistik där man kan jämföra lönerna för yrkesgrupper med tre års högskoleutbildning. 2013 var medianlönen cirka 28 000 kronor per månad för samtliga i jämförelsegruppen. Ungefär där låg även sjuksköterskor, medan röntgensjuksköterskor hade något mer och biomedicinska analytiker något mindre. Bäst betalda var ingenjörer och tekniker med cirka 33 000 kronor i månadslön.

Barnmorskor och specialistsjuksköterskor har specialistkompetens och jämförs med bland annat grundskollärare, civilingenjörer och socialsekreterare. Även där ligger de stora kvinnodominerade grupperna lägst på löneskalan.

Jämför din egen lön

– Det vi kan se i statistiken är att de kvinnodominerade grupperna har väldigt sammanpressade löner. Att alla ligger så nära varandra kan tyda på att man inte premieras för särskilda insatser. Vårdförbundet tror på en individuell och differentierad lönesättning där en stor lönespridning ofta är en förutsättning för god löneutveckling, säger Ove Rang.

Du som är medlem kan läsa mer om lönestatistiken på Vårdförbundets hemsida, under fliken Stöd & service. Där kan du också jämföra din egen lön i lönesnurran.

Lönefakta

 • Statistiken omfattar månadslön under 2014 för yrkesverksamma medlemmar, vilket innebär grundlön och fasta tillägg – omräknat till heltidslön.
 • Medlemmar som ingår i löneutvecklingen har haft samma befattning, nivå och varit anställda i samma region 2013 och 2014.
 • Statistiken baseras på löneläget för offentliganställda sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och chefer som det var i november 2014. Statistiken för medlemmar inom privat sektor och inom staten bygger på siffror från september samma år.
 • Högst löneökningar bland landstingen har det varit i Stockholm, Halland och Uppsala.
 • I botten bland landstingen ligger Dalarna och Västerbotten – som har tvåårsavtal och hade ett högre utfall 2013 – samt Västernorrland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida