Besparingar på 450 miljoner samverkades inte med facken

Besparingar på 450 miljoner samverkades inte med facken
Sjukhusledningen på Skånes universitetssjukhus har kallat till presskonferens om nedskärningar, men har gömt att samverka med de fackliga organisationerna, säger Vårdförbundet Skånes tillförordnade avdelningsordförande Mats Runsten. Foto: Anders Olsson

I eftermiddag håller ledningen för Skånes universitetssjukhus en presskonferens om hur sjukhuset ska spara 450 miljoner kronor. De fackliga organisationerna vet inte vad som kommer att sägas eftersom arbetsgivaren inte har samverkat om förändringarna.

6 december 2011

Mats Runsten är tillförordnad ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne. Varken han eller andra fackligt förtroendevalda har en aning om vad som kommer att sägas på eftermiddagens presskonferens.

Sjukhusledningen berättade för ett par veckor sedan för personal och fackligt förtroendevalda att stora besparingar väntade. Olika tänkbara förslag – som att stänga en akut nattetid, kräva remisstvång på akuten eller erbjuda personal avtalspension – presenterades. Men inget beslut togs och sedan dess har det varit tyst från ledningen.

– Vad jag har förstått är det skarpt läge nu. Men arbetsgivaren har inte kallat de fackliga organisationerna till samverkan. Det är inte första gången den här sjukhusledningen ”glömmer bort” det vilket innebär att vi, som representanter för medarbetarna, inte får någon möjlighet att säga vad vi tycker, säger Mats Runsten.

En skyldighet för arbetsgivaren

Enligt det partsgemensamma samverkansavtalet är arbetsgivaren skyldig att kalla till samverkan inför organisationsförändringar. De fackliga organisationerna ska ha möjlighet att komma med synpunkter, göra en risk- och konsekvensanalys av förslaget och vid behov kunna förklara sig oeniga och begära central förhandling.

Vårdförbundet i Skåne  rev under 2010 upp det dåvarande samverkansavtalet med regionen därför att förbundet inte gavs någon möjlighet att påverka arbetsgivarens förslag. ”Om vi ändå bara får information om redan fattade beslut ska vi inte lura oss själva och medlemmarna att tro att vi har någon möjlighet att påverka”, sa dåvarande avdelningsordförande Pia Arndorff.

Vårdförbundet hotade med skadestånd sedan arbetsgivaren inte informerat facken om sammanslagningen av två sjukhus till Skånes universitetssjukhus. Efter det tog arbetsgivaren initiativ till ett nytt samverkansavtal och Pia Arndorff var nöjd. Men nu bryter alltså sjukhusledningen återigen mot avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida