Bemanning

De får inte ta in vikarier vid sjukdom eller vab

De får inte ta in vikarier vid sjukdom eller vab
- Nu får det vara stopp. Medlemmarna tycker att det nya arbetssättet är ohållbart, säger Madeleine Granath är huvudskyddsombud i Vårdförbundet i Skövde.

Sjuksköterskorna i Skövde får bli ”kopplingspartner” när en kollega är frånvarande. Det innebär helt enkelt att de ansvarar för dubbelt så många patienter. Nu anmäler de kommunen till Arbetsmiljöverket.

Det började för två år sedan med att en förändring av organisationen i hemsjukvården genomfördes. Grundbemanningen av sjuksköterskor utökades och en resurspool infördes. Men då skulle inte vikarier längre sättas in när någon var sjuk, vabbade eller hade semester.

– Då ska man bara koppla vidare telefonen till den som är på plats. Vi sa från början att det inte skulle fungera. Bara för att en är sjuk i tre veckor, kan inte kollegan jobba dubbelt den tiden, säger Madeleine Granath, huvudskyddsombud i Vårdförbundet.

Fråga kollega om helgbyte

Pressen har blivit för stor på sjuksköterskorna, och idag är fem sjukskrivna.

– Om vi har velat vara ledig en helg har vi fått fråga en annan sjuksköterska om de kan byta. Vi har inte bara kunnat ta ledigt, säger hon.

Först, i december, uppmärksammade skyddsombuden arbetsgivaren på att situationen blivit ohållbar. Efter det diskuterade de ett nytt schema och fick information om att en ny organisation skulle genomföras.

Sedan kom besked om nya besparingar, med både vikariestopp och övertidsstopp.

– Nu får det vara stopp. Jag får signaler från medlemmarna att de inte orkar med det här arbetssättet längre. De kan få ansvar för 60 patienter när någon annan är sjuk, säger Madeleine Granath.

Skyddsombuden har nu gjort en 6:6a-anmälan tillsammans. De ber Arbetsmiljöverket att se över om de har en rimlig psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö.

Från 91 till 77 sjuksköterskor

Den utökade bemanningen har inte heller hållit. Då var de 91 sjuksköterskor i kommunen, idag är de 77, enligt Vårdförbundet.

Besparingarna beror på politiska beslut. Madeleine Granath anser att politikerna lagt en felaktig budget, som inte är förenlig med patientsäker vård och bra arbetsmiljö.

– Man hör politiker prata om produktion. Att vårda är ingen fabrik, vi tar hand om människor. En sjuksköterska kanske åker på hembesök för att ge en spruta och tror att det ska ta fem minuter, men den sjuke patienten behöver vård i 40 minuter, för andra saker.

Söker andra jobb

Madeleine Granath beskriver att många av sjuksköterskorna känner sig trötta och uppgivna, flera söker andra jobb.

– Nu är jag rädd att vi skrämmer bort de unga, duktiga sjuksköterskorna. Två yngre sa nyligen upp sig. Det är inte realistiskt att göra så här stora besparingar.

De får ofta höra från arbetsgivaren att digitaliseringen ska hjälpa dem hinna bättre.

– Den har lett till mer och mer administrativ tid, och mindre tid med patienten. Vi ska skriva ordinationer och läkemedel i två olika system som inte är kompatibla.

Carola Låstberg är avdelningschef för hemtjänst, hälso- och sjukvård i Skövde kommun. Hon säger till Skaraborgs Allehanda att man från kommunens sida är medveten om många av sakerna Vårdförbundet tar upp.

Hon menar att dialogen med de fackliga representanterna är god och att förändringarna i verksamheten är mbl-förhandlade.

– Det är en ganska stor förändring vi håller på att genomföra i vår kommun och vissa saker har tagit längre tid innan de gått att genomföra. Vi har täta dialoger med Vårdförbundet, men vi har inte kunnat sätta datum på när de olika delarna ska träda i kraft. Det skapar oro i grupperna, säger Carola Låstberg till Skaraborgs Allehanda.

Enligt Carola Låstberg tar de nu in vikarier vid behov. Hon ser också att digitaliseringen kommer att kunna ge stora vinster för sjuksköterskor och undersköterskor, men att den förändringen också tar tid för en så pass stor verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida