bemanning

En närmare vård försvåras av läkarbrist i primärvården

En närmare vård försvåras av läkarbrist i primärvården
I dagsläget finns det upp emot 1500 vakanta heltidstjänster för läkare inom primärvården. Arkivbild: Mostphotos

Var femte läkare i primärvården är vikarie eller hyrläkare, och det finns stora geografiska skillnader i tillgången på fast anställda läkare. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys).

Jämfört med andra länder är svensk hälso- och sjukvård totalt sett väl försedd med läkare, men antalet läkare som arbetar i primärvården är lågt. Totalt rör det sig om mellan 1 200 och 1 500 vakanta heltidstjänster i landet. Ungefär 50 procent av vårdcentralerna uppger att de både vill och har råd att anställa fler läkare.

Geografiska skillnader

I dag är var femte läkare i primärvården inhyrd eller vikarierande, räknat i heltider. Men det finns stora skillnader mellan enskilda vårdcentraler. Värst är läget i glesbygd där det är vanligt att stärka upp bemanningen med hyrläkare och vikarier.

– En hög andel tillfällig bemanning innebär att patienter riskerar att få träffa olika läkare varje gång de besöker primärvården. Det kan vara särskilt problematiskt för de som besöker vården ofta, till exempel äldre och personer med kroniska sjukdomar, säger Eva Hagbjer, utredare på Vårdanalys.

Fokus på sjukhusvård

Trots att flera utredningar pekat på behovet av en stärkt primärvård har specialister i allmänmedicin minskat som andel av det totala antalet specialistläkare sedan 2008. Vårdanalys ser flera förklaringar till den uppkomna situationen. Det handlar bland annat om att läkarutbildningen är fokuserad på sjukhusvård.

Landstingen måste bli bättre på att styra fördelningen av läkare mellan olika inriktningar och utbilda en högre andel specialister i allmänmedicin.

Bättre analyser behövs

Även staten behöver ta sitt ansvar. De nationella prognoserna som ska stötta landstingen i deras kompetensförsörjning är inte tillräckliga i dag. De behöver bli mer avancerade och bättre beskriva hur befolkningens behov kommer att utvecklas i framtiden och hur det påverkar behovet av läkare i olika delar av hälso- och sjukvården.

Vårdanalys har för närvarande inga planer på att göra en liknande studie om hur sjuksköterskebristen ser ut i Sverige.

Läs hela rapporten här, och se vilka förslag Vårdanalys ger till regering och landsting om hur läkarförsörjningen bör utformas och stärkas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida