vårdpolitik

Hur vill nya socialministern lösa bristen på vårdpersonal?

Hur vill nya socialministern lösa bristen på vårdpersonal?
Lena Hallengren, socialminister.

Vårdens arbetsvillkor ska vara så bra att fler vill utbilda sig — och stanna kvar inom yrkena. Det säger nya socialministern, Lena Hallengren (S) i en intervju i Vårdfokus.  

Vad ser du som hälso- och sjukvårdens största utmaning?
— Att korta köerna. Patienter måste få vård i tid. Det kräver ett brett arbete med alltifrån förebyggande insatser till direkta satsningar för ökad tillgänglighet och förstås en god kompetensförsörjning.

Vad tror du krävs för att säkra kompetensförsörjningen i framtidens vård?
— I grunden krävs att villkoren är så bra att fler vill utbilda sig till vårdyrken och att de som jobbat ett tag vill stanna kvar. Precis så enkelt och så svårt är det.

Vad kan du göra för att säkra kompetensförsörjningen?
— Vi tillför bland annat 20 nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting, som omfattar satsningar på tillgänglighet, kompetensförsörjning och att stötta omställningen mot nära vård. Vi inför en nationell samordning för långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjningen i vården och det ska finnas goda möjligheter att läsa vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Vi vill också satsa på karriärtjänster för att göra det mer attraktivt att bli specialistsjuksköterska.

Kommer arbetsgivarna kunna använda välfärdsmiljarderna till särskilda lönesatsningar för sjuksköterskorna?
— Jag kommer att återkomma till hur våra satsningar ska utformas och hur medlen ska kunna användas av landstingen. Kompetensförsörjning är dock ett centralt område i flera av våra satsningar.

Läs också: Vårdförbundets krav: 10.000 mer i månaden

Vad säger du om Vårdförbundets yrkande på 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga?
— Det är inte vi politiker som ska sätta lönerna — det är en fråga för fackliga organisationer i förhandling med arbetsgivarna. Vi i regeringen kan, och kommer, anslå mer resurser till välfärden så att det finns goda möjligheter att förbättra kvaliteten men också investera i personalen.

Fotnot: Intervjun är gjord via mejl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida