Frukostätande personal lämnade dementa patienter ensamma

Trots att avdelningen var fullt bemannad lämnades patienterna med långt framskriden demens helt ensamma. En sjuksköterska, som inifrån sin expedition hörde att någon på avdelningen skrek på hjälp, larmade tre gånger på personalen som satt en trappa ner och åt frukost. Först tio minuter senare dök de upp på avdelningen.

Det framgår av en lex Sara-anmälan som lämnats av förvaltningschefen till Socialstyrelsen efter att sjuksköterskan skrivit en avvikelserapport om händelsen.

Händelsen inträffade på ett särskilt boende i Växjö i mitten av juni i år. Vid 9.30 på förmiddagen hör sjuksköterskan från sin expedition att en av patienterna skriker på hjälp. Patienten vistas på en avdelning med plats för 11 personer med långt framskriden demens och starka inslag av oro och ångest. För att kunna tillgodose patienternas behov av tillsyn är avdelningen extra bemannad. Men när sjuksköterskan hittar den skrikande patienten i dagrummet finns ingen personal på plats.

Vårdarna kom efter tio minuter

Hon hjälper patienten till toaletten och trycker tre gånger på larmknappen för att få hjälp. Men först efter tio minuter dyker de fyra personer som ingår i personalstyrkan upp. Det visar sig att de allesammans har suttit på våningen under för att tillsammans inmundiga sin frukost.

– Hur det har kunnat ske? Ja det undrar vi också. Men på något sätt upplevde personalen att situationen var under kontroll. Men så här får man inte göra och det har vi gjort klart för dem, säger förvaltningschefen Ann-Christin Norlander.

Riktlinjer fanns

Flera av dem som arbetade under det aktuella passet har mycket lång erfarenhet av att arbeta med dementa personer och har under många år arbetat på enheten. Dessutom finns det sen tidigare riktlinjer som tydligt talar om att personalen måste byta av varandra vid pauser och raster.

– Det här handlar inte om personal som generellt sett är dåliga på sitt jobb. Men på något sätt har ett beteende som inte är acceptabelt smugit sig in i personalgruppen. Det beteendet förekommer inte längre, säger Ann-Christin Norlander.

En av de åtgärder som vidtagits är att enhetschefen numera bevakar att personalen finns på plats. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida