Personalbrist

Hundra operationer bokas om på Sahlgrenska

Hundra operationer bokas om på Sahlgrenska
Hundra planerade operationer som skulle ha utförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg skjuts nu på framtiden. Arkivbild: Mostphotos

Bristen på specialistsjuksköterskor och anestesiläkare inom Sahlgrenska universitetssjukhusets operationsverksamhet i Göteborg är så stor att man i nuläget bara kan operera akuta tillstånd och cancerpatienter.

Bristen på erfaren och kvalificerad personal har nu nått en nivå där man tvingas prioritera vilka som ska kunna få en operation eller inte. Det är orsaken till att ett hundratal redan inplanerade operationer nu bokas om, enligt områdeschefen för anestesi, operation och intensivvård, Hans Lönroth.  

– Alla patienter blir omhändertagna, men just nu får vi boka om dessa operationer till ett senare tillfälle. Vi förstår att det är ett jobbigt besked för de som berörs, säger han med anledning av beslutet.

På Sahlgrenska råder som på så många andra sjukhus stor brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Men när det gäller just den operativa verksamheten är det i nuläget främst bristen på narkosläkare som gör att man akut tvingas dra ner på antalet operationer, enligt intensivvårdssjuksköterskan Inge-Marie Del Mestre som är förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset operationsenhet.

Att så många sjuksköterskor och läkare saknas beror enligt Hans Lönroth delvis på att för få utbildas och att en del väljer att gå till privata arbetsgivare. Men det hänger också samman med att arbetsmiljön blivit allt sämre i takt med att sjuksköterskebristen vuxit.

– Oavsett om du är sjuksköterska eller läkare är det så klart en belastning att vara omgiven av väldigt orutinerad personal, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida