Hyrpersonal trots hot om uppsägningar

Först varslade Gotlands kommun 25 sjuksköterskor om uppsägning. Nu har kommunen börjat handla upp inhyrning av sjuksköterskor.

Gotlands kommuns social- och omsorgsförvaltning föreslog i april att personalstyrkan inom äldrevården skulle minskas. Detta sedan flera äldreboenden hade gått över i privat regi.

Nu verkar dock alla planer på att varsla sjuksköterskor
i kommunen lagda på is, åtminstone för stunden.

I början av september begärde kommunen tvärtom in anbud från olika uthyrningsfirmor för att kunna täcka akuta behov av sjuksköterskor i primärvården, äldreomsorgen och på lasarettet.

– Det är förfärligt att man från politiskt håll gör sådana här utspel och oroar människor. Sedan vi fick beskedet om att hälften av sjuksköterskorna riskerade uppsägning har det varit helt tyst från arbetsgivaren, säger Maria Ahlmark, sjuksköterska inom äldreomsorgen och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning på Gotland som ändå är glad att ingen har sagts upp.

Att kommunen nu har startat upphandlingar för att tillgodose behovet av inhyrd personal kom som en nyhet för Maria Ahlmark.

– Det kände jag inte till. Jag visste att det var på gång och jag har sagt att vi vill vara med vid upphandlingen. Det här är jättekonstigt, säger Maria Ahlmark.

Charlotte Dahlbom, budgetansvarig för sjuksköterskorna inom äldreomsorgen på Gotland, förklarar att hon aldrig hade tänkt lägga några varsel för sjuksköterskorna i våras. Situationen har lösts på annat sätt.

– Fast om organisationen inte får mer pengar än vad som finns i årets budget finns kravet på att halvera sjuksköterskeorganisationen kvar. Men då kommer vi att göra en konsekvensbeskrivning först, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida