Vårdfokus granskar bemanningsföretag

”Jag blir arg när jag hör om deras villkor”

”Jag blir arg när jag hör om deras villkor”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro anser att dåliga villkor för de östeuropeiska sjuksköterskorna medför en risk för lönedumpning.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro välkomnar det omdiskuterade hyrföretaget Orange att teckna kollektivavtal. "Men de vill ju bara ha vissa delar ur avtalet, och det går vi inte med på".

De östeuropeiska sjuksköterskorna som bemanningsföretaget Orange hyr ut arbetar inte med samma rättigheter som svenska kolleger på avdelningarna. De har lägre lön och inga sociala avgifter betalas i Sverige, utan i Litauen eller deras hemland.

Utnyttjar systemet

 Sjuksköterskor Vårdfokus talat med har inte heller fått någon ersättning när de var sjuka.

– Jag blir arg när jag hör vilka förutsättningar och villkor deras sjuksköterskor arbetar under. Det här företaget utnyttjar systemet så mycket de kan. Orange vd har ringt mig och tycker att vi driver propaganda mot dem. Men jag hänvisar till att de är välkomna att skriva kollektivavtal med oss, för de sjuksköterskor som arbetar här och är anställda i det litauiska företaget.

Bemanningskoncernen Orange har ett svenskt företag som har kollektivavtal med Vårdförbundet, men deras uthyrda sjuksköterskor är inte anställda i det företaget utan ett litauiskt systerbolag.

Undantag i kollektivavtalet

I en tidigare diskussion med Vårdförbundet ville Orange få ett eget kollektivavtal, som bara innehöll vissa delar, som brukar kallas ”den hårda kärnan”. Det skyddet har sjuksköterskorna redan genom EU-direktiv. Ett fullt kollektivavtal däremot ökar skyddet betydligt och omfattar bland annat försäkringar, socialförsäkring och pensioner.

– Vi tar inte bort delar ur vårt kollektivavtal, säger Sineva Ribeiro.

Från flera håll i landet har det rapporterats om att Oranges sjuksköterskor inte har tillräcklig nivå på svenskan, och ibland inte heller tillräcklig kompetens.

– Det pratas för lite om att då är det verksamhetschefer och vårdenhetschefer som är ansvariga för vården på deras avdelning. Om inhyrda sjuksköterskor gör misstag på grund av språksvårigheter, stress eller kompetensbrist, så kan verksamhetschefen inte bara lägga över ansvaret på hyrföretaget.

Välfärdens pengar

Sineva Ribeiro vill också lyfta diskussionen till en politisk nivå. Vinster i välfärden var en stor valfråga.

– Jag tycker inte regeringen tar ansvar för att pengarna på det här viset rinner ut ur välfärden. Det här företaget tar ungefär samma betalt som andra bemanningsföretag, bara en aning lägre. Men sjuksköterskorna får inte pengarna utan företaget stoppar fickorna fulla.

Hon jämför också med att sjuksköterskor som är anställda i landstingen inte alls får de löner som landstingen betalar till bemanningsföretagen.

Risk för lönedumpning

Att svenska landsting och kommuner börjat hyra in östeuropeiska sjuksköterskor får konsekvenser i deras hemländer. Sineva Ribeiro var nyligen på ett möte med internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, i Geneve.

– Polen och Rumänien berättar att vi utarmar deras vård genom att ta deras specialistsjuksköterskor. Vi lockar hit Östeuropas sjuksköterskor och låter dem arbeta här med sämre villkor än våra egna. Det finns en samhällspolitik i det här som inte debatteras.

Finns det risk för lönedumpning här också?

– Det är klart att det gör. När det kommer utländska företag med sjuksköterskor som arbetar utan kollektivavtal. Det är inte ok. Det kommer inte göra att fler söker sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Vi behöver utbilda själva så att vi klarar vår vård.

Läs artiklarna i Vårdfokus granskning av hyrföretaget Orange.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida