Karolinska lyckas inte anställa

Karolinska lyckas inte anställa
Akuten fylls av patienter när det inte finns vårdplatser att slussa dem vidare till. Foto: TT

Trots hyrstoppet tvingas sjukhuset fortfarande ta in många bemanningssjuksköterskor.

Karolinska universitetssjukhuset har misslyckats med egna rekryteringar och har nu 58 sjuksköterskor färre anställda än i januari. Omkring 200 sjuksköterskor saknas fortfarande och kostnaderna för hyrsjuksköterskor är fortsatt höga visar uppgifter som Vårdfokus tagit del av.

I januari upptäcktes att Karolinska universitetssjukhuset läckte pengar som ett såll. Sjukhuset drabbades av ett hårt sparkrav från landstinget och tog beslut om ett totalt hyrstopp för sjuksköterskor.

Planen var att få slut på beroendet av inköpta sjuksköterskor från bemanningföretag och i stället anställa egna.

Färre anställda nu

Siffror som Vårdfokus fått visar att det inte lyckats. Trots hårt arbete med att försöka rekrytera har sjukhuset 58 sjuksköterskor färre anställda nu än i januari.

– Vi har samma utmaningar att rekrytera som vi delar med andra sjukhus i landet. Det är en nationell utmaning att få tag på rätt kompetens, säger Pernilla Sturve, chef på centrala HR-sektionen på Karolinska universitetssjukhuset.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor och undersköterskor är därför fortsatt hög trots hyrstoppet i januari. Fram till och med augusti är kostnaden 78 miljoner kronor. Sjukhuset beräknar att de inhyrda sjuksköterskorna i augusti motsvarar 140 helårsanställda.

Speciellt nattsjuksköterskor

– Vi har minskat den externa inhyrningen under året, men har fortfarande behov av inhyrning på vissa enheter. Speciellt av nattsjuksköterskor. Men vi har minskat kostnaden under året, säger Pernilla Sturve.

Minskningen är 6,7 miljoner kronor hittills i år, jämfört med samma period förra året. En blygsam summa jämfört med de 157 miljoner kronor som de inhyrda sjuksköterskorna kostade förra året och som sjukhuset har som mål att spara in.

– Vi har ingen prognos för hur hög kostnaden av inhyrd vårdpersonal kommer vara under 2015. Vi har lyckats få ned kostnaden och startat utfasningen av inhyrd personal. Den ska vara klart till 1 november. Men vi behöver också rekrytera personal, säger Pernilla Sturve.

Ledning i krismöten

Den här veckan sitter ledningen i krismöten med verksamhetscheferna för att finna ”extraordinära åtgärder” för att kunna öppna stängda vårdplatser. Efter sommaren har sjukhuset inte lyckas komma igång med full kapacitet, utan hade fortfarande  nästan var femte vårdplats stängd den här veckan.

En situation som slår mot patienterna som tvingas vänta många timmar på akutmottagningarna och den hårt belastade personalen som arbetar där. De har i ett brev till chefläkarna lyft fram att vården inte är patientsäker i nuläget.

Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor är en av orsakerna till att vårdplatserna inte går att öppna. Vårdfokus har vid flera tillfällen rapporterat om sjuksköterskornas flykt från spardrabbade Karolinska. 

Aktuella siffror

  • Karolinska universitetssjukhuset kan inte uppge exakt hur många sjuksköterskor på heltid som saknas, men deras uppskattning är 200 sjuksköterskor.
  • Nu har sjukhuset 58 färre sjuksköterskor anställda än vid årsskiftet. Sista december 2014 var det 5 459 anställda och sista augusti 2015 var det 5 401 anställda.
  • Karolinska har ingen exakt siffra på antalet hyrsjuksköterskor, utan räknar om kostnaden till helårsanställda. Den siffran har ökat från 115 helårsanställda i januari till 140 helårsanställda i augusti.
  • I januari uppgick kostnad för inhyrda sjuksköterskor och undersköterskor till 8,1 miljoner och i augusti 8 miljoner kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida