Karolinska saknar 200 sjuksköterskor – före sparpaketet

Karolinska saknar 200 sjuksköterskor – före sparpaketet
Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Eva Nowak, är orolig för att Karolinska universitetssjukhuset ska förlora många erfarna sjuksköterskor. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundet oroar sig för stort kompetenstapp på universitetssjukhuset.

28 januari 2015

– Det är sorgligt när sjuksköterskor med 20 års erfarenhet som älskar sitt jobb säger upp sig för att de inte orkar längre. Det går heller inte att ersätta deras enorma kompetens med nya sjuksköterskor, säger Eva Nowak, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

För någon månad sas det att Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna hade ett underskott på omkring 400 miljoner kronor. I dag talas om ett sparbeting på 600 miljoner under 2015. En halv miljard ska sparas på vården.

Dyr bemanningspersonal

Som Vårdfokus berättade i går beror budgetunderskottet på personalbrist, stängda vårdplatser och dyra inköp av bemanningspersonal, enligt sjukhusledningen. En första sparåtgärd är att sätta stopp för inhyrd personal. Vårdförbundets fackligt förtroendevalda på sjukhuset är oroliga för att det ska göra arbetet ännu mer pressande för en redan uttröttad ordinarie personal. Eva Nowak anser att sjukhuset har använt bemanningslösningen alltför slentrianmässigt.

– Vi säger inte nej till att ta in bemanningspersonal för att lösa korttidsfrånvaro, men på Karolinska har man försökt lösa en mer permanent personalbrist med inhyrd personal och det är fel. Arbetsgivaren har tänkt för kortsiktigt, säger hon.

För dåliga arbetsvillkor

Sjukhuset saknar 200 sjuksköterskor. Avgångsenkäter som arbetsgivaren gjort visar att de slutar på grund av hög arbetsbelastning, låg lön och bristande ledarskap. Eva Nowak är övertygad om att sjukhuset får svårt att rekrytera nya sjuksköterskor om inte arbetsvillkoren blir bättre.

– Underbemanning och stängda vårdplatser leder till överbeläggningar och uttröttad personal. Det är en sådan stress på avdelningarna att sjuksköterskorna inte orkar längre. Sjukhuset har haft det så länge nu och våra medlemmar ser inget slut på det. Därför orkar många inte vara kvar, säger hon.

Tror på kompetensmodell

Frågan är vad ledningen gör för att behålla och rekrytera sjuksköterskor?

– Vi arbetar kontinuerligt med att behålla kompetent personal och har tagit fram en kompetensmodell för sjuksköterskor för att göra karriärvägen tydligare. Vi satsar också på specialistsjuksköterskornas löner, svarar tf HR-direktören Hans Henriksson i ett mejl.

Eva Nowak ser delaktighet och medinflytande som en framgångsfaktor. Att ta till storsläggan och spara utan att bjuda in medarbetarna till diskussioner om vad som kan göras är ett misstag, säger hon.

– Att låta medarbetare vara delaktiga och lyssna på deras förslag till förändring och utveckling är att vara en bra arbetsgivare. Då får man personalen att trivas och att stanna.

Hon hoppas att arbetsgivaren ska hitta långsiktiga lösningar på den kris sjukhuset befinner sig i.

– Jag önskar att ledningen diskuterade med medarbetarna vad som behövs för att de ska trivas. Dålig arbetsmiljö leder till dålig vårdmiljö och det i sin tur innebär försämrad patientsäkerhet. Karolinska befinner sig i ett ekorrhjul.

Fakta

  • Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har ett budgetunderskott på 561 miljarder.
  • En halv miljard ska sparas på vården under 2015.
  • Det motsvarar ungefär halva budgeten för hela onkologiverksamheten.
  • Eller kostnaden för 1 077 heltidsanställda sjuksköterskor under ett år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida