Kräver bra villkor för hyrpersonal

Kräver bra villkor för hyrpersonal
"Arbetsgivare har inget att förlora på att vara ansvarsfulla", säger Ywonne Björkman på Vårdförbundet i Skåne. Foto: Daniel Nilsson

Efter påtryckningar från Vårdförbundet anlitar Region Skåne bara bolag som garanterar att deras sjuksköterskor är försäkrade i Sverige och har löner som motsvarar skånska sjuksköterskors.

— Kommuner, landsting och regioner måste ta ett större ansvar för att inhyrda sjuksköterskor har lika bra villkor som vanliga anställda, säger Ywonne Björkman från Vårdförbundet i Skåne.

?Nu har facket fått med sig Region Skåne på samma linje. För att klara sommaren tvingas regionen anlita fler bemanningsbolag, men har bestämt sig för att ställa hårdare krav än tidigare kring hyrsjuksköterskornas löner, pensioner och försäkringar med mera.

?Bakgrunden är den panikartade personalsituationen inför sommaren. Sjukhusen i Skåne verkar inte få i närheten av så många sjuksköterskor som de behöver från de bemanningsföretag som regionen redan har avtal med. Inför sommaren 2014 har även hyrföretagen svårt att få tag i personal.

??Ett bolag som sagt sig kunna leverera hyrsjuksköterskor till Skåne är Orange, som har sin personal anställd i ett företag i Litauen utan svenskt kollektivavtal, vilket gör det svårare för fack och arbetsgivare att ha koll på löner och villkor.?

För att försäkra sig om att alla hyrsjuksköterskor får bra villkor från de företag där de är anställda har Region Skåne bestämt sig för att ställa nya och högre krav i upphandlingsunderlaget, efter påtryckningar från Vårdförbundet.?

— Med en bra kravlista på vad som ska gälla för dem som utför uppdrag för regionen så får vi seriösa företag som tar hand om och respekterar sin personal, säger Ywonne Björkman, som samlade på sig mycket kunskap om EU-direktiv, lagar och regler innan hon förhandlade med regionen.??

Vad är det då Region Skåne vill att bemanningsföretagen ska leva upp till??

  • Det handlar om att betala ut månadslöner på mellan 22 000 och 30 000 kronor, minst, vilket motsvarar Region Skånes snittlön för sjuksköterskor.?
  • Företagen ska kunna bevisa att deras anställda har trygghetsförsäkringar enligt svenska avtal och att pensionsavgifter betalas in.?
  • Anställningsbevis ska alltid visas upp för Region Skåne innan en hyrsjuksköterska påbörjar sitt uppdrag.?
  • Varje månad vill regionen se en redovisning av vad sjuksköterskorna tjänat, inklusive tillägg som ob och eventuella avdrag för boende, kurser med mera. ?
  • Dessutom ställs krav på meddelarfrihet, att de anställda i bemanningsbolaget inte beläggs med tystnadsplikt av sitt företag.

?Om brister upptäcks ska de åtgärdas inom några dagar och kontraktet kan sägas upp med kort varsel om inte kraven efterlevs.

?Under våren har det kommit nya direktiv från EU som stärker offentliga arbetsgivares rätt att ställa högre krav på företag som man upphandlar varor och tjänster från. Mycket handlar om att följa med i utvecklingen, se sitt ansvar och orka bry sig, anser Ywonne Björkman, som ser Region Skåne som en föregångare.?

— Regionen följer de lagar och regler som gäller kring upphandling, men tar också ett eget ansvar, vilket går om man bara vill.?

Arbetsgivare har inget att förlora på att ställa högre krav på beman-nings­företagen, tycker hon. Snarare framstår de som medvetna och ansvarsfulla.??

Facket bör också ta ett större ansvar, samla in kunskap och uppmuntra arbetsgivare att agera precis som Skåne har gjort nu, anser Eva Pålsson, ombudsman på Vårdförbundet i Stockholm. I upphandlingsskedet finns det stora möjligheter att ställa krav på de bemanningsbolag som vill ingå avtal. Att fler offentliga arbetsgivare inte gör det tror hon beror på okunskap och uppgivenhet i en situation där det på flera håll i landet är extremt svårt att få tag på personal.

?— Det är så många arbetsgivare som är i så pressade situationer att de verkar ha abdikerat kring det här.

??Vårdfokus har pratat med flera av de hittills omkring tio kommuner och landsting som anlitar EU-sjuk­sköterskor från företaget Orange. Få har ens försökt ta reda på detaljer kring deras anställningsvillkor.

?— Det är deras företag som får ansvara för villkoren. Jag ska se till att ha acceptabla arbetsvillkor för mina anställda och i första hand se till att våra brukare får den hjälp de behöver, säger till exempel Per-Ola Olsson, socialchef i Munkfors kommun.

?Om vården i Sverige är på väg att börja anlita fler sjuksköterskor från Europa, och framför allt Europas mer fattiga länder, är det extra viktigt att ha tydliga regler för de sjuksköterskor som kommer hit och att försäkra sig om att alla arbetar under bra förhållanden, anser Ywonne Björkman.

??Hon har sneglat på byggbranschen och tycker att Vårdsverige ska lära sig av misstagen som gjordes där.?

— Vi ska göra allt för att det inte ska bli som för de polska byggarbetarna som kom hit i början av 2000-talet, som skadade sig och blev utan ersättning och fick betala resan hem själva. ?

Checklista: Vad kan du och facket göra?

Har du en sjuksköterske­kollega från ett annat EU-land?
Prata öppet om löner och villkor, både din och din kollegas. Tipsa om att det med godkänd legitimation finns många jobb att söka i Sverige, utan att gå via bemanningsföretag i utlandet. Stötta kollegan att göra detta.

Uppmana din arbetsgivare att ha koll på hyrsjuksköterskornas villkor.
När ett bemanningsföretag anlitas måste detta alltid förhandlas med facket, som ska kopplas in tidigt i planeringen för att ha en chans att påverka beslutet. Kräv att hyrsjuksköterskor ska ha lika bra villkor som ”vanliga” anställda och att din kommun eller ditt landsting tar ansvar för detta. Be om att få se papper på löner, pensionsavtal, försäkringar, semesterrätt, avgifter för språkkurser och bostäder. (Se medbestämmandelagen, MBL, §11 och §38)

Varför är det så svårt att rekrytera sjuksköterskor?
Varför är din arbetsgivare beroende av personal från bemanningsföretag? Uppmana dina förtroendevalda på arbetsplatsen att lyfta de här frågorna så fort de har möjlighet, till exempel på samverkansmöten. Ta också upp med arbetsgivaren hur viktigt det är med kollektivavtal.

Vad vet ditt landsting eller din kommun om bemannings­företagen de funderar på att anlita?
Be om information kring företagets namn och ägarförhållanden. Fråga om bolaget är svenskt eller utländskt. Ställ frågor om företagets ekonomi, om det finns dotterbolag där sjuksköterskorna är anställa och vilka villkor som gäller just där. Om det finns kollektivavtal: Vilka omfattas av det?

Arbetsmiljöverket har koll på var i Sverige det finns arbetskraft från andra EU-länder.
Du kan få den här informationen genom en enkel sökning i utstationeringsregistret på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här finns också namn och nummer till en kontaktperson på företaget.

Se till att din arbets­givare ställer höga krav på bemanningsföretagen vid upphandlingar.
Minimilön och jämförbara arbetsvillkor är det enda bemanningsföretag med personal anställd i andra EU-länder måste leva upp till enligt svensk lag. Men det är möjligt att vid upphandlingar kräva kollektivavtalsliknande villkor. Be om att få se underlag som bevisar detta. EU:s nya regler för offentlig upphandling trycker mer på socialt ansvar än tidigare och nämner ”kollektivavtal” på fler ställen. Som facklig, se till att du inte tecknar ramavtal med så vida ramar att du tappar kontrollen över vilka bemanningsbolag som anlitas i framtiden.

Tipsen kommer från Eva Pålsson, ombudsman i Vårdförbundet

Vill du veta mer?

  • På arbetsmiljoverket.se finns allt om utstationering,
    vad som gäller för EU-sjuksköterskor som kommer till Sverige och arbetar.
  • Läs mer på EU:s officiella webbplats europa.eu under flikarna "rekrytering och arbetsregler" och "offentlig upphandling i EU".
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida