Kris på kvinnokliniken i Sundsvall

Besparingarna på Sundsvalls sjukhus har slagit hårt mot kvinnokliniken. Nu har alla tre cheferna sagt upp sig och personalen orkar inte längre.

– Sjuktalet har fördubblats sedan besparingarna drog i gång och flera barnmorskor har sagt upp sig för att de inte orkar längre. Cheferna hamnar i kläm mellan oss och sjukhusledningen, säger Gunilla Källman, barnmorska och förtroendevald i Vårdförbundet.

Först slutade chefen på bb som då slogs ihop med förlossningen, i förra veckan slutade den chefen, och nu i veckan gjorde chefen på ultraljudsenheten och förlossningen detsamma.

 112 procents beläggning

Enligt verksamhetschefen Kenneth Challis har kvinnokliniken drabbats hårdast av sjukhusets neddragningar. Kliniken har minskat med tio vårdplatser och undersköterskekåren har halverats. Några barnmorskor har fått avgå med pension och ett par sjuksköterskor har flyttats från gynekologenheten.

I dag arbetar de flesta barnmorskorna treskift och roterar mellan de tre enheterna.

– Men antalet förlossningar har inte minskat, och inte antalet sjuka kvinnor heller. Det blir ett flängande utan like och vi får knappt ihop schemana. Det är en väldigt besvärlig situation, konstaterar Gunilla Källman.

Förra året var beläggningen på kliniken 112 procent, oräknat de 80 procent av de nyförlösta som sköts vis bbh, det vill säga de som har gått hem efter sex timmars vård och kommer tillbaka ett par gånger för kontroller.

– Samtidigt håller vi på och lär oss det nya datasystem som har köpts in, men det tar inte emot kvinnojournaler så vi måste jobba i två datasystem. Det är ett krångel utan like och tar alldeles för mycket tid.

Personalen far illa 

För en månad sedan gjorde Vårdförbundet och Kommunal en gemensam anmälan till arbetsmiljöverket om att situationen var så pressad att man ville ha hjälp.

Enligt ett förslag ska alla tvingas arbeta 3-4 nätter. Det är för lite för att ge en arbetstidsförkortning och barnmorskorna kan tvingas ta den lediga dagen att sova på.

– Men nu har diskussioner kommit i gång med arbetsgivaren om bättre scheman för att få en återhämtning. Det känns lite positivt, men pengarna måste komma från politikerna, som det är klarar vi inte verksamheten på ett bra sätt. Personalen far illa av att inte kunna ge patienterna den vård de skulle behöva och inte få någon återhämtning. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida