Landstinget i Västerbotten skär ner på personal och vårdplatser

Landstinget i Västerbotten skär ner på personal och vårdplatser

Charlotta Hellström, styrelseledamot i Västerbotten, ser fördelar med landstingets förslag, men oroar sig för att arbetsbelastningen på sjukhusen ska bli ännu tyngre.

Sjuksköterskorna i Västerbotten är redan pressade av arbetsbelastningen. Nu ska landstinget spara. Både vårdplatser och personal försvinner från sjukhusen i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Samtidigt genomförs en satsning på fler mottagningar med specialistsjuksköterskor.

14 november 2011

Västerbottens läns landsting ska spara 150 miljoner nästa år och det innebär att både vårdplatser och personal försvinner från länets tre sjukhus.

– Våra medlemmar drabbas nog inte i första hand men indirekt då arbetsbelastningen ökar vid uppsägning av medarbetare.

Det skapar oro eftersom många redan är pressade och har svårt att ta ut raster, säger Charlotta Hellström, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

Landstingets planer är att flytta ut mycket av slutenvården till primärvården. 15 000 fler patientbesök per år räknar man med att öppenvården ska kunna ta emot. Det är framför allt patienter till olika specialistmottagningar som i stället ska söka vård hos distriktsläkare och distriktssköterskor.

– Problemet är att primärvården inte har fått motsvarande resurser och det är redan i dag nästan omöjligt att rekrytera distriktssjuksköterskor och distriktsläkare, säger Charlotta Hellström.

Vikarier utan besked

Sparbetinget och det anställningsstopp som har införts på sjukhusen i länet har också lett till att vikarier inte får några besked om de får stanna eller inte. Osäkerheten leder till att många med korta vikariat söker andra arbeten.

– Det riskerar att leda till personalbrist och ökar ytterligare pressen på den ordinarie personalen, säger Charlotta Hellström.

Sparbetinget väcker mycket oro – både bland personal och bland befolkning – men det finns också positiva delar i det, enligt Charlotta Hellström. Till exempel vill landstingsledningen öppna fler specialistsjuksköterskemottagningar. En satsning på ökad patientsäkerhet görs också.

– Det finns en tydlig plan för att få ned antalet vårdskador och ledningen räknar med att det ska spara kostnader och generera pengar som ska gå tillbaka till verksamheterna. Redan nu har man börjat utbilda patientsäkerhetssamordnare på varje enhet, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida