Bemanning

Max fyra patienter per sjuksköterska – då minskade dödligheten

Max fyra patienter per sjuksköterska – då minskade dödligheten
Ny studie stärker forskningen som visar att vården blir säkrare när sjuksköterskor ansvarar för ett begränsat antal patienter. Bild: TT

I Queensland införde 27 sjukhus regeln att varje sjuksköterska fick vårda högst fyra patienter. Då blev sjukhusvistelserna kortare och färre avled – och samtidigt minskade kostnaderna.

Nu stärker en studie sambandet ytterligare mellan sjuksköterskors arbetsvillkor och patienternas säkerhet, vilket Vårdfokus rapporterat om i flera artiklar.

Den nya stora studien är publicerad i the Lancet. Forskarna har följt upp resultatet efter att 27 sjukhus i Queensland i Australien, på delstatsregeringens uppdrag 2016, införde ett regelverk för hur många patienter varje sjuksköterska fick vårda: Fyra dagtid och sju nattetid på medicinska och kirurgiska vårdavdelningar.

Vårdresultaten följdes upp år 2018. Jämförelsegrupp var patienterna på 28 andra sjukhus.

Vårdtiden minskade

Sammanlagt ingick 17 000 sjuksköterskor och drygt 400 000 patienter i studien.

Resultaten visar att på de sjukhus där sjuksköterskor ansvarar för färre patienter, minskar vårdtiden och dödsrisken – samtidigt som kostnaderna minskade i slutänden.

Studien är ledd av professor Matthew McHugh vid Queenslands universitet och genomförd i samarbete med professor Linda Aiken vid Pennsylvania universitet i USA. 

–  Att säkerställa att det finns tillräckligt många sjuksköterskor för att kunna ge en vård med hög kvalitet till varje patient är en enkel men effektiv åtgärd för allmänhetens säkerhet, säger professor Matthew McHugh, huvudförfattare, i en kommentar och fortsätter:

– Studieresultaten är ännu mer relevanta under kontexten med covid-19, som har pressat den redan ansträngda och utbrända sjukhuspersonalen ytterligare.

De båda forskarna presenterade de första preliminära resultaten redan 2019 på Internationella sjuksköterskekongressen i Singapore. Läs Vårdfokus rapportering därifrån här.

Ger patientsäkrare vård

När maxtaket infördes på interventionssjukhusen minskade arbetsbelastningen med nästan en patient per sjuksköterska i genomsnitt. Studien bekräftar en rad tidigare studier som professor Linda Aiken har genomfört världen över, i olika vårdsammanhang: Att förbättringarna i sjuksköterskornas arbetsmiljön lett till en mer patientsäker vård.

Studien från Queensland

  • I studien ingick sammanlagt 231 902 patienter 2016 och 257 253 i uppföljningen 2018. De var inlagda inom medicinsk och kirurgisk vård på 27 sjukhus som ingick i interventionen, och 28 som utgjorde jämförelsegruppen.
  • Patienterna vårdades av 17 010 sjuksköterskor i studien.
  • Vårdresultaten har mätts i mortalitet efter 30 dagar, antal återinläggningar efter en vecka, antal dagars vårdtid. (Källa: The Lancet).

Forskarna uppskattade att de sjukhus Queensland som infört maxttaket hade 145 färre dödsfall och 29 222 färre sjukhusdagar än om de inte hade genomfört policyn.

Dödligheten var 11 procent lägre 30 dagar efter utskrivning vid uppföljningen 2018 än innan maxtaket infördes på interventions-sjukhusen.

Antalet återinläggningar var oförändrade, men ökade med 6 procent i jämförelsegruppen de två åren studien pågick.

Vårdtiden minskade i båda grupperna, men mer i interventionsgruppen än i jämförelsegruppen.

Innan regelverket var på plats varierade sjuksköterskebemanningen avsevärt mellan Queenslands sjukhus. På vissa ställen vårdade sjuksköterskor tre vuxna patienter på medicinska och kirurgiska avdelningar, medan sjuksköterskor vid andra avdelningar och sjukhus ansvarade för tio patienter vardera.

Studien: Effects of nurse-to-patient ratio legislation on nurse staffing and patient mortality, readmissions, and length of stay: a prospective study in a panel of hospitals

Fotnot: I studiens benämning sjuksköterska ingår både de som i Australien kallas ”registered nurse” och ”enrolled nurse”, vilket inte är helt jämförbart med det svenska utbildningssystemet. Registered nurse motsvarar ungefär legitimerad sjuksköterska i Sverige. Enrolled nurse motsvarar ungefär en undersköterska med högre utbildning. För ”enrolled nurses” i Queensland ingår det arbetsuppgifter som på svenska akutsjukhus till största del handhas av sjuksköterskor, exempelvis administrering och övervakning av läkemedelsbehandling.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida