Vårdfokus granskar bemanningsföretag

Snabba upphandlingar av Orange ger dyra skadestånd

Snabba upphandlingar av Orange ger dyra skadestånd
Orange har sjuksköterskor uthyrda hos kommuner och landsting över hela landet.

Orange sjuksköterskor arbetar utan kollektivavtal. Trots det anlitar fler och fler landsting och kommuner dem för att lösa vårdkrisen. Men skadestånden till facket börjar bli dyra.

Vårdförbundet i Västernorrland tvingade igår landstinget till förhandlingsbordet. Landstinget hade gjort en direktupphandling av bemanningsföretaget Orange utan att informera eller förhandla med facket. Vårdförbundet gick ut ur rummet med 50 000 kronor i skadestånd.

– De erkände själva att de gjort fel. De borde stoppa hela landstinget från att anlita bolaget, vars sjuksköterskor inte har kollektivavtal. Men de sa att de inte hade mandatet. Jag ska föra upp frågan till landstingets politiska ledning, säger Vårdförbundets ombudsman Conny Carlsson.

Dyrt i Gävle kommun

I Gävle kommun sker en likadan tvisteförhandling efter en snabbupphandling av bemanningsföretaget Orange. Skadestånd är att vänta där också, och riskerar att bli dyrt för kommunen. Skadestånd har även betalats ut tidigare i Jönköpings region av samma orsak.

Vårdförbundet vänder sig dels mot att landsting och kommuner i landet börjat anlita Orange i snabba direktupphandlingar utan fackligt samverkan. Men den största invändningen är att bemanningsföretaget Oranges sjuksköterskor i Sverige saknar kollektivavtal.

Landsting och kommuner tecknar avtal med det svenska företaget Orange Personal som har kollektivavtal men inga sjuksköterskor att hyra ut. Istället är sjuksköterskorna anställda av det litauiska företaget Orange Group Baltic och de har inte kollektivavtal med Vårdförbundet.

Vill se kollektivavtal

– När vi satt i förhandlingar med svenska Orange har vi framfört till deras VD att vi vill att även Orange Group Baltic blir medlem i arbetsgivarorganisationen. På det sättet skulle sjuksköterskorna omfattas av kollektivavtal eftersom vi har ett inkopplingsavtal med dem, säger Eva Pålsson, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Vårdförbundet har fört fram att de inhyrda sjuksköterskorna inte omfattas av kollektivavtal i exempelvis landsting som Skåne, Halland, Dalarna, Värmland och Jönköping.

Även i Stockholms landsting blev det dyrt när Orange anlitades utan förhandling med Vårdförbundet. I stället för ett skadestånd valde Vårdförbundet där att få ersättning genom att alla samverkansgrupper nu får utbildning om vilka frågor arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen är skyldiga att redovisa och förhandla i samverkan med facken.

– Orange har också fått en del svidande kritik här. Det har varit språkförbistringar och sjuksköterskorna upplevde de inhyrda som en belastning. När avtalet gick ut augusti 2015 fick de inte förlängt, säger Vårdförbundets samordnare på Danderyds sjukhus Ann-Sofie Björkman.

Bryter avtalen

Orange sjuksköterskor från länder som Litauen, Ungern och Slovakien har examen från en kurs i svenska i sina hemländer innan de börjar arbeta i Sverige. Men från många håll i landet kommer rapporter om att deras språknivå inte räcker till.

På flera håll som i Kalmar, Västervik, Arjeplog och Kisa har landsting och kommuner varit tvungna att bryta avtalen för på grund av språk- eller kompetensbrist.

– När arbetsgivaren ville avsluta anställningen i förtid gick inte det på grund av avtalet i Kisa kommun. Kommunen löste det genom att en sjuksköterska fick på hela sin tid stötta med att dokumentera, hjälpa till med anhörigsamtal och läkarkontakter, säger Helena Eriksson, ordförande i Vårdförbundet Östergötland.

Läs fler artiklar i Vårdfokus granskning av Orange.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida