Myterna och verkligheten

Bemanningsföretagen hävdar att inhyrd personal är billigare än fast personal och en garant för god kvalitet i sjukvården. Vårdfokus har talat med flera landsting som fått kommentera argumenten för stafettpersonal.

1. ”Inhyrd personal behöver inte avsätta tid åt administration och kan ägna mer tid åt patienter, vilket gör hyrpersonalen effektivare och billigare.”?

Det är ofta sant. Å andra sidan medverkar de inte i vare sig kvalitets- och förbättringsarbete eller forskning och utveckling – en förutsättning för att göra sjukvården bättre. Dessutom visar undersökningar att stafettläkare skriver fler remisser och skriver ut dyrare läkemedel, vilket ökar landstingens kostnader.

2. ”När fast personal beordras till övertid för att täcka vakanser kompenseras de med ledighet på upp till två timmar per övertidstimme, vilket pressar upp kostnaden för fast personal.”

Jämförelsen är fel eftersom arbetstidslagen sätter gränser för hur mycket man får arbeta. Om landstingen kunde skulle de hellre anställa fast personal — men många som skulle kunna vara tillgängliga är redan upptagna med att hyra ut sig själva.

3. ”Inhyrd personal garanterar tillgänglighet för patienterna.”?

Hyrpersonal kan bidra till att lösa problem med vakanser eller köer. Men det patienter vinner i tillgänglighet förlorar de i kontinuitet.

4. ”Fast personal som arbetar övertid riskerar försämrad hälsa via stress och trötthet. Hyrpersonal avlastar dem och motverkar ohälsa.”

Hyrpersonal genererar ofta merarbete som den ordinarie personalen måste reda upp när den inhyrda personalen gjort sitt. Det är också vanligt att hyrpersonal är fast anställda någonstans men tar uppdrag på sin lediga tid, vilket inte heller bidrar till deras återhämtning.


Kostnader hyrpersonal 2011

LANDSTING            KOSTNAD (milj kr)  KOSTNAD/INV (milj kr) 

 • Gävleborg                                                    219,5                                               795
 • Gotland                                                           37,7                                               656
 • Norrbotten                                                     146                                               587
 • Västernorrland                                         120,7                                               498
 • Blekinge                                                         70,9                                               463
 • Jämtland*                                                     48,7                                               385
 • Dalarna                                                        106,3                                               384
 • Sörmland                                                      98,6                                                362
 • V:a Götaland                                             512,1                                                 322
 • Värmland                                                     86,7                                                 317
 • Jönköping*                                                 90,3                                                 267
 • Kronoberg                                                  45,8                                                  248
 • Kalmar                                                              55                                                  236
 • Västerbotten                                                 58                                                   223
 • Örebro*                                                           55                                                   196
 • Uppsala                                                           64                                                   189
 • Halland                                                        53,6                                                   178
 • Västmanland                                             44,2                                                  174
 • Stockholm**                                            216,9                                                  104
 • Region Skåne                                           129,9                                                  104
 • Östergötland                                              36,9                                                     86

* Örebro, Jämtland och Jönköping enbart läkare.
** Siffrorna från Stockholmslandstinget inkluderar även andra
personalkategorier inom hälso- och sjukvård, dock ej tandläkare.Kostnaden per invånare har räknats ut genom att dividera den totala kostnaden för hyrläkare och –sjuksköterskor med antalet invånare i länet, enligt befolkningsstatistik från SCB kvartal 3, 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida