sommaren 2016

Nekas semester för att de beviljats föräldraledighet

Nekas semester för att de beviljats föräldraledighet
Vårdförbundet menar att föräldraledighet inte kan räknas som semester och begär skadestånd från landstinget i Västernorrland. Foto: Mostphotos

Flera sjuksköterskor på neonatalavdelningen i Sundsvall har fått avslag på ansökan om fyra veckors sammanhängande semester för att de fått föräldraledigt. Det är fel menar Vårdförbundet Västernorrland och begär nu skadestånd från arbetsgivaren.

Som Vårdfokus berättade om i går är det stor brist på sjuksköterskor på neonatalavdelning 45 vid Sundsvalls sjukhus. Det fattas tio sjuksköterskor och de som arbetar i dag får ta både extrapass och dubbelpass för att få verksamheten att gå runt.

Bemanningssituationen påverkar även personalens möjligheter till sommarledighet. Fyra av de sjutton sjuksköterskorna på avdelningen nekas nu den sammanhängande ledighet de begärt.

– Det handlar om fyra sjuksköterskor som begärt föräldraledigt i samband med semestern, men vi anser att det inte ska påverka deras semesterrätt. Därför har vi igår lämnat in en begäran om förhandling till verksamhetschefen eftersom det strider mot semesterlagen, säger Conny Carlsson som är ombudsman vid Vårdförbundet i Västernorrland.

Blir helt utan semester

En av de som drabbas är sjuksköterskan Josefine Styf som har arbetat på avdelningen i tre år. Hon får ingen semester alls denna sommar, utöver de fyra veckor föräldraledigt som hon beviljats sedan tidigare.

– Det känns inte roligt. Självklart påverkar det min motivation till att vara kvar här på avdelningen, säger hon.

Vårdförbundet tolkar bestämmelserna i semesterlagen som att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet – oavsett om man är föräldraledig i samband med det. Arbetsgivaren har i stället valt att tolka det som att föräldraledigheten ska räknas in och att de därför inte behöver bevilja fyra veckors sammanhängande semester.

Olika uppfattningar

Verksamhetschef Rein Florell vid barnkliniken på Sundsvalls sjukhus menar att de inte gjort något fel.

– Som vi tolkar det så har de rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet vilket de också kommer att få totalt med begärd föräldraledighet. Det baseras på uppgifter som jag har fått från min förhandlingschef och något annat känner jag inte till. Alla kommer att få fyra veckor ledigt om de begärt det.

Drar ner på vårdplatser

Rein Florell håller med om att situationen är kämpigare i år än tidigare, men ser ändå lite ljus i mörkret.

– Vi slipper slå ihop två avdelningar som vi trodde vi behövde göra och vi drar ner på vårdplatserna vilket förhoppningsvis underlättar.

Hur ska ni göra för att rekrytera och behålla sjuksköterskor på neonatalen?

– Vi har precis fått ja till ett schema med arbete två helger av fem och en kompetenstrappa för sjuksköterskor.

Hur blir det med akademisk specialisttjänstgöring?

– Den frågan har jag lyft till HR och ledningen, men tyvärr inte fått något gehör för, trots att jag tycker att det verkar vara ett bra alternativ, säger Rein Florell.

Framtiden oviss

I sommar blir det mest jobb för Josefine Styf och hennes kolleger på neonatalavdelningen. Hur det blir till hösten vet hon inte.

– Förhandlingarna var klara så sent och om vi ville ta ledigt i den nya semestermånaden september var schemat redan lagt för de första två veckorna. Man kan säkert ta semester i slutet av september, men det är det ingen som vill, säger Josefine Styf. 

Det här säger semesterlagen i korthet:

  • Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
  • En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår.
  • Arbetstagaren ska få en semesterperiod om minst fyra veckor under juni-augusti, om inte annat avtalats. Semesterperioden får förläggas till annan tid, när särskilda skäl föreligger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida