Ny prognos: Bristen på personal i vården kommer att bli värre

Ny prognos: Bristen på personal i vården kommer att bli värre
Arbetsförmedlingens yrkeskompass visar på mycket god tillgång när det gäller lediga jobb för alla Vårdförbundets grupper. Bild: Arbetsförmedlingen

Specialistsjuksköterskor och barnmorskor toppar Arbetsförmedlingens lista över bristyrken.

Arbetsförmedlingens framtidsprognos visar att det kommer att saknas många sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Bland de 20 yrken där bristen är som störst finns sex av Vårdförbundets yrkesgrupper:

  • Barnmorskor
  • Barnsjuksköterskor
  • Geriatriksjuksköterskor
  • Operationssjuksköterskor
  • Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
  • Sjuksköterskor inom akutsjukvård

En närmare titt på den så kallade yrkeskompassen avslöjar att det inte bara är inom dessa områden som det kommer att finnas gott om lediga vårdjobb de närmaste tio åren.

Biomedicinska analytiker

När det gäller biomedicinska analytiker skriver Arbetsförmedlingen att ”tillgången på biomedicinska analytiker kommer att bli allt mer otillräcklig. För tillfället är det för få som väljer att påbörja utbildningen, och ännu färre som slutför den”.

Bristen kvarstår både på fem och tio års sikt och det kommer att bli ”mycket liten konkurrens” om jobben, enligt yrkeskompassen.

Röntgensjuksköterskor

När det gäller röntgensjuksköterskor kommer tillgången inte heller att motsvara efterfrågan och det blir därför ”liten konkurrens” om jobben, enligt prognosen. Samma sak gäller för grundutbildade sjuksköterskor.

Tillgången på barnmorskor kommer också att minska de närmaste fem åren och på tio års sikt uppstår stor brist eftersom det inte utbildas tillräckligt många och det kommer att bli mycket stora pensionsavgångar, bedömer Arbetsförmedlingen.

Samstämmiga prognoser

Arbetsförmedlingens prognoser har under flera år pekat ut Vårdförbundets yrkesgrupper som bristyrken och det ser ut att förvärras för varje år som går. Även Socialstyrelsen har larmat om stor personalbrist. Tidigare i år kom också en rapport från TCO som låtit Statistiska centralbyrån göra en undersökning som visade att det år 2030 kommer att saknas 29 000 sjuksköterskor i Sverige och över 5 000 biomedicinska analytiker.

Allt fler arbetsgivare rapporterar också om svårigheten att få tag på sjuksköterskor och om inställda operationer och stängda vårdplatser på grund av bristen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida