Ny studie: Vad händer när hyrsjuksköterskor kommer in?

Ny studie: Vad händer när hyrsjuksköterskor kommer in?
Med inspiration från studier om hur inhyrning av förskolepersonal påverkar verksamheten, tar forskarna Anna Berg Jansson och Åsa Engström sig an ämnet i sjukvården. Foto: Luleå tekniska universitet

Landstingen använder inhyrda sjuksköterskor allt mer, men det saknas kunskap om hur det påverkar personal och verksamhet.

Kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökar för varje år och på många ställen arbetar den fast anställda personalen sida vid sida med sjuksköteterskor som är inhyrda under kortare eller längre perioder. Hur påverkar det teamarbetet och arbetsmiljön?

Det ska två forskare vid Luleå tekniska universitet titta på i en tvärvetenskaplig förstudie vid  en intensivvårdsenhet i Norrbotten.

Tacksamt ämne

Vilka krav ställs på organisationen när inhyrd personal kommer in? Troligtvis ökar behovet av tydliga rutiner och fungerande introduktionsperioder. Hur fungerar det? Vad finns det för skillnader i fortbildning och feedback mellan inhyrd och fast personal? Upplever de arbetsvillkoren lika?

– Det  här är något som engagerar personalen och som de gärna berättar om, säger Åsa Engström, som är intensivvårdssjuksköterska och biträdande professor vid avdelningen för omvårdnad och en av forskarna bakom förstudien.

Tillsammans med kollegan Anna Berg Jansson vid avdelningen för arbetsvetenskap samlar hon nu data genom att intervjua tio till femton inhyrda sjuksköterskor och lika många fast anställda.

Valmöjligheter

Sjuksköterskorna kommer också att tillfrågas om de tror att patientsäkerheten kan påverkas och vad som är viktigt när de väljer arbetsgivare. Finns det fler aspekter än lön, som arbetsmiljö och kompetensutveckling, som styr vem de vill arbeta för?

– Det ger signaler till arbetsgivaren om vad de bör tänka på när inhyrning av personal förekommer på avdelningen, säger Åsa Engström.

Datainsamlingen beräknas vara klar i januari nästa år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida