Oenighet om patientflytt på Sundsvalls sjukhus

Förhandlingen mellan fack och arbetsgivare om förslaget att flytta alla lungpatienter på Sundsvalls sjukhus till infektionskliniken slutade i går i oenighet.

Vårdförbundet protesterade mot förslaget eftersom det enligt den riskanalys som har gjorts innebär risker för arbetsmiljön och för patientsäkerheten på hela sjukhuset.

– Vi hoppas att arbetsgivaren lyssnar på oss och tar till sig den riskanalys som gjorts, säger Vårdförbundets skyddsombud Beatrice Backman.

Halverad infektionsavdelning

Förslaget innebär att alla lungmedicinska vårdplatser flyttas till infektionskliniken. De har sedan i somras varit fördelade på infektionsavdelningen och en annan avdelning. 

I våras, före omställningen i början av september, hade sjukhuset 24 vårdplatser på infektionskliniken.  Sex försvann när en del lungpatienter flyttades dit. Det nya förslaget är att antalet infektionsplatser reduceras med ytterligare sex, resten blir alltså platser för lungpatienterna.

Det vill säga en halvering på mindre än ett halvår.

– Förslaget innebär att isoleringsplatserna på infektionskliniken  inte används på rätt sätt. Om lungpatienterna flyttas dit minskar möjligheterna att använda platserna till dem som verkligen behöver dem. De patienterna riskerar att spridas över hela sjukhuset, anser Beatrice Backman.

Inte bra för lungpatienterna

Hon tycker också att förslaget rimmar illa med regeringens vilja att vården satsar på att få ner spridningen av multiresistenta bakterier.

– Med tanke på de multiresistenta bakterier vi har haft nu så är det här absolut inte något bra förslag. För lungpatienterna är lösningen inte heller optimal. När de får andnöd och drabbas av oro och ångest behöver de öppna ytor där de kan röra sig och de ska framför allt inte vara isolerade bakom dubbla dörrar.

I februari ska alla lungklinikens patienter flytta till infektionskliniken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida