Sommarbemanning 2019

Olika tolkning av lönepåslag väcker ilska i Halland

Olika tolkning av lönepåslag väcker ilska i Halland
Margot Kamruddin, vice ordförande i Vårdförbundet Halland.

Oro och missnöje råder bland sjukvårdspersonal inom Region Halland på grund av oklarheter kring extraersättningen under sommaren. "En del är riktigt förbannade", säger Margot Kamruddin, vice ordförande för Vårdförbundet i Halland.

Som Vårdfokus tidigare berättat prövas i år en ny modell i Halland för att få ihop arbetspassen i juni, juli och augusti. Man har slopat bonusen för uppskjutna semesterveckor och ger i stället lönepåslag per pass för de anställda som hoppar in extra. Kvällar, helger och nätter ger tre gånger den ordinarie lönen för bland annat sjuksköterskor. Extrapass på dagtid ersätts med 2,4 gånger den ordinarie lönen.

Nytt är också att man kan hoppa in enstaka dagar i stället för hela veckor.

Tolkas olika

Enligt Margot Kamruddin, vice ordförande för Vårdförbundet i Halland, har den nya modellen skapat förvirring och irritation bland sjukvårdspersonalen. Anledningen är att avtalet har tolkats olika av olika medarbetare och chefer. Vissa anställda har lovats ordinarie ersättning plus 2,4 eller 3 gånger lönen.

När arbetsgivaren gick ut med ett förtydligande om att det är den lägre nivån som gäller kände sig många lurade.

– En del är riktigt förbannade, säger Margot Kamruddin.

Vårdförbundet i Halland förbereder nu en tvisteförhandling för de medlemmar som hört och hör av sig. Målsättningen är att berörda medarbetare ska få den ersättning som de kommit överens om med sina chefer från början.

– Vi ska samla ihop fakta utifrån medlemmarnas berättelser och efter september hoppas jag att vi har hela bilden. Ännu vet vi inte hur omfattande det här är, säger Margot Kamruddin.

”Fattade beslut gäller”

HR-direktör Cristine Karlsson poängterar att missuppfattningen har uppstått på vissa arbetsplatser och att arbetsgivaren kommer att utvärdera årets ersättningsmodell och process.

– Vi befinner oss fortfarande mitt i sommaren. Efter semestrarna kan vi samla ihop alla delarna. Fattade beslut och tillämpningsanvisningar gäller, men det verkar som om informationen och kommunikationen inte nått ut i alla delar i organisationen på önskat sätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida