Bemanningsföretag

Oranges sjuksköterskor saknar fortfarande kollektivavtal

Oranges sjuksköterskor saknar fortfarande kollektivavtal
Hyrföretaget Orange förlorade sin kvalitetsstämpel och valde att gå ur Bemanningsföretagen. Bild: Mostphotos

Hyrföretaget lämnar hellre Almega och förlorar dess kvalitetsstämpel än att anställa sina östeuropeiska sjuksköterskor i Sverige. "Det är oacceptabelt att utländska kolleger jobbar sida vid sida med svenska sjuksköterskor fast med sämre villkor", säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Bemanningsföretaget Orange har sedan flera år tillbaka haft sina hyrsjuksköterskor anställda i ett litauiskt bolag inom koncernen. Därifrån hyrs de ut till svenska landsting och kommuner genom det svenska Orangebolaget.

Men efter en granskning i somras fann arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen att det inte höll. De krävde att Orange anställde sjuksköterskorna i sitt svenska bolag.

På det viset skulle de uthyrda östeuropeiska sjuksköterskorna få svenskt kollektivavtal – vilket var avgörande för att få behålla auktorisation av Bemanningsföretagen, som är en del av arbetsgivarjätten Almega.

Garanti för att regler följs

Orange lämnade besked att de tänkte anställa sjuksköterskorna i Sverige, vilket Vårdfokus rapporterat om. Allt för att få behålla auktorisationen som fungerar som en kvalitetsstämpel och används i marknadsföring till kunderna. Auktorisationen är en garanti för att både skatteregler och arbetsrättsliga regler följs korrekt.

Men under hösten tvärvände Orange. De valde istället en annan lösning där de tidigare dotter- och systerbolagen i östeuropeiska länder som Litauen och Ungern blev filialer och då räknas som juridiskt samma enhet som det svenska bolaget.

– Vi kom fram till den att lösningen inte räcker för vår auktorisation därför att sjuksköterskorna fortfarande inte ingår i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är grunden för auktorisationen. För Orange sjuksköterskor gäller arbetsrätten i de länder där de har sin anställning, som i Litauen, säger Ann-Kari Edenius, Bemanningsföretagens förbundsdirektör.

Fick ingen auktorisation

Trots Orange nya bolagslösning blev det alltså ingen auktorisation. Orange valde då att lämna arbetsgivarorganisationen.

– Ja, det stämmer. Vi finner det inte längre meningsfullt att vara med i en organisation för företag som inte följer EU:s regler om den fria rörligheten. Det är inte bara vi som har den här typen av organisation. Den har även banker och försäkringsbolag, säger Lars Hezsö, vd för svenska Orange Personal.

Men hur reagerar era kunder, landsting och kommuner, när ni inte har kvar auktorisationen?

– Jag talar om för kunderna att vi har kollektivavtal med Vårdförbundet. Vi har fått ett brev från Bemanningsföretagen där det står att kollektivavtalet finns kvar eftersom vi inte har sagt upp det, säger Lars Hezsö.

Snabba nödupphandlingar

Men det stämmer inte enligt Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.

– Kollektivavtalet gäller bara de som har anställning i det svenska bolaget och det är i huvudsak administrativ personal, inte sjuksköterskorna som hyrs ut.

Trots många turer och stora förändringar är läget alltså detsamma som innan. De östeuropeiska sjuksköterskorna, från länder som Ungern och Litauen, är anställda i Oranges företag i andra länder och ingår inte i kollektivavtalet med Vårdförbundet.

– Nej, Oranges sjuksköterskor har fortfarande inte kollektivavtal med oss. Det är oacceptabelt att de hyr ut utländska sjuksköterskor, som arbetar här sida vid sida med svenska sjuksköterskor fast med sämre villkor. Det är ett oseriöst företag, säger Sineva Ribeiro.

”En sorts lönedumpning”

I somras gjorde flera landsting och kommuner snabba nödupphandlingar med Orange för att rädda verksamheten. I exempelvis Södermanland har landstinget just fått kraftig kritik för att de fortsätter att anlita hyrföretaget, som saknar kollektivavtal och därmed garantier för dess löner, arbetstider, ob-ersättning, övertidsersättning, pensionsavsättningar och försäkring.

– Det blir en sorts lönedumpning. Det är inte bara själva hyrföretaget som gör det möjligt utan det är också oacceptabelt att landsting och regioner väljer att anlita dem när de utnyttjar sjuksköterskor från andra länder och ger dem sämre villkor än de svenska. Det är arbetsgivarnas ansvar att se till att det inte sker, säger Sineva Ribeiro.

Ett 90-tal sjuksköterskor från östeuropeiska länder arbetar genom Orange i svenska kommuner och landsting. Enligt Södermanlands Nyheter finns 12 av dem på Nyköpings lasarett. Där försvarar divisionschefen Maria Söderkvist valet av Orange och anser att samarbetet fungerar bra.

– Vi tar hela arbetsgivaransvaret, säger hon till tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida