Överbeläggning och underbemanning på psykiatrin i Huddinge

Socialstyrelsen har gjort en oanmäld inspektion på två psykiatriavdelningar vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Konstant överbeläggning och för få nattsjuksköterskor riskerar patientsäkerheten, hävdar skyddsombudet och sjuksköterskan Ulla Hedlöf.

När Ulla Hedlöf kom till sitt arbetspass den 1 augusti var det 25 inskrivna patienter på avdelningens 19 platser. Då bestämde hon sig för att kontakta Socialstyrelsen.

– Det här var inget undantag, vi har dragits med ständiga överbeläggningar ett par år nu, berättar Ulla Hedlöf.

Patientsäkerheten hotad

Hon är sjuksköterska på avdelningarna M76 och 78, specialistpsykiatrin. Bristen på resurser, både när det gäller personal och vårdplatser, gör att patienterna blir lidande, anser hon.

– Bemanningen av sjuksköterskor nattetid är undermålig. Det behövs två sjuksköterskor, en på varje avdelning, men ofta arbetar man ensam med ansvar för båda avdelningarna.

En ensam sjuksköterska nattetid hinner inte med alla arbetsuppgifter, anser Ulla Hedlöf.

– Sjuksköterskan är ju den enda som har ansvar för och tillgång till läkemedel och det går inte att vara på två avdelningar samtidigt.

I brevet till Socialstyrelsen pekar Ulla Hedlöf på flera problem:

• Avdelningarna saknar fast överläkare och tvingas låna från andra enheter.
• Patienter skickas på ”permission”,  trots att de är i dåligt skick, för att bereda plats för nya patienter.
• Extrabäddar i enkelsalar saknar larm.

Oanmäld inspektion

Med anledning av Ulla Hedlöfs larm gjorde Socialstyrelsen en oanmäld inspektion nattetid i förra veckan.

– Just den natten var det ingen överbeläggning och det var två sjuksköterskor i tjänst. Vi såg ingenting då som var en direkt fara för patientsäkerheten, säger den ansvariga handläggaren Jörgen Maersk Möller.

Socialstyrelsen har nu skickat ett brev till vårdgivaren där man ber om svar på några frågeställningar. Bland annat vill man veta om det har gjorts en riskanalys inför ökningen av antalet patientplatser och beslutet att det kan räcka med en sjuksköterska nattetid.

– Även om det var lugnt den natten så är det inte lugnt här och jag tycker det är bra att ledningen uppmärksammas på de problem som vi upplever, säger Ulla Hedlöf.

Vårdfokus har sökt verksamhetschefen för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida