Psykiatrin i Huddinge slipper kritik av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen håller inte med den sjuksköterska som i somras hävdade att överbeläggning och underbemanning hotade patientsäkerheten på två psykiatriska vårdavdelningar vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.

Nattsjuksköterskan gjorde sin anmälan i augusti. En sen kväll några dagar senare gjorde Socialstyrelsen sin inspektion. Då var 18 respektive 21 patienter inskrivna på de två avdelningarna avsedda för 16 patienter.

Den sjuksköterska som var i tjänst vid besöket berättade bland annat att hon som sjuksköterska ofta ensam fick ansvara för bägge avdelningarna nattetid, fast det på varje avdelning ska finnas en sjuksköterska och två mentalskötare. Hon förklarade hur svårt det var att hinna med alla uppgifter, inte minst medicinutdelningen. Personalen upplevde att förseningarna riskerade att skapa oro bland patienterna, vilket i sin tur  ökade risken för självskador.

Det finns  ett beslut om att utöka antalet sängplatser på avdelningarna men det har inte genomförts ännu.

I anmälan sades det också att patienter i alltför dåligt skick sändes på permission för att bereda plats för nya patienter. Men enligt verksamhetschefen görs alltid en individuell bedömning före.

Trots anmälan och trots vad som framkom vid inspektionen anser Socialstyrelsen inte att läget varit sådant att det krävs några speciella åtgärder. Myndigheten påpekar att den inte kan ta några generella beslut om hur mycket personal som ska finnas för ett visst antal patienter.

Den situation som anmälaren tar upp tycks heller inte ha lett till några incidenter, skriver  Socialstyrelsen, som vid sitt besök på sjukhuset upplevde att att det rådde lugn och ordning på avdelningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida