Resursteam och övertid skärs ned när sjukhuset i Lund måste spara

I Region Skåne är medlemmar oroliga för att förlora sina jobb. Universitetssjukhuset i Lund ska spara över 200 miljoner under 2007 och ett av förslagen är att lägga ned sjukhusets resursteam.

Minskad möjlighet att ta ut övertid och nedläggning av sjukhusets resursteam är några av de åtgärder som sjukhuschefen för universitetssjukhuset i Lund föreslår.

I resursteamet ingår bland annat 57 undersköterskor och 13 sjuksköterskor som servar hela sjukhuset när personalbrist uppstår. Anita Andersson, sjuksköterska och chef för resursteamet, beklagar nedläggningen.

Mycket vård för pengarna

? Våra undersköterskor och sjuksköterskor är mycket erfarna och har kompetens nog att kunna rycka in överallt där det finns behov. Tack vare att de inte har andra uppgifter på avdelningarna än patientarbetet producerar de också mycket vård för pengarna, säger hon.

Hon anser att ledningen i stället borde göra en grundläggande kartläggning av sjukhusets bemanningsbehov. Att både lägga ned resursteamet och minska möjligheten att ta ut övertid är en dramatisk förändring, anser hon.

? Man kan inte sköta alla plötsligt uppkomna vårdbehov och övervakningar med den personal som finns på avdelningarna. Tar man bort oss är jag rädd för en dominoeffekt som får en negativ verkan både på patientsäkerhet och på personalens hälsa, säger Anita Andersson.

Många kan bli av med jobbet

Det är ett kritiskt läge för sjukvården i hela Skåne. 700 miljoner ska sparas i regionen och 1 200 personer riskerar att förlora jobbet. Universitetssjukhuset i Lund är ett av de sjukhus som drabbas hårdast. ?Behovet av att minska arbetsstyrkan med 400 till 500 medarbetare kvarstår om sparbetinget ska få full effekt i år?, säger sjukhuschef Bent Christensen.

Än så länge har inga beslut fattats, men de fackliga organisationerna har informerats om att det i första hand är den administrativa personalen som ska minska.

? Vi har också fått signaler om att vårdpersonals vikariat inte kommer att förlängas och att man kommer att vara generös med pensionsavgångar, säger Mats Runsten, ledamot i Vårdförbundets styrelse i Skåne.

Han får samtal från medlemmar som är oroliga för att förlora sina jobb.

? Det tror vi inte att de behöver vara, men de kan nog få se sina verksamheter förändrade.

Kortsiktig lösning

Mats Runsten ser besparingen som orimlig, och är orolig för att minskad personalstyrka kommer att innebära sämre vårdmiljö och därmed sämre patientsäkerhet. Nedläggningen av resursteamet ser han som en kortsiktig lösning. Han tror också att det kommer att bli svårt att hålla vårdgarantin.

? Nu vill vi att politikerna, som har beslutat om sparbetinget, också tar ansvar för hur vården ska prioriteras. I dag tas sådana beslut av förvaltningscheferna, vilket kan innebära att kvalitet och tillgänglighet blir olika beroende på var i Skåne man bor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida