Sommaren 2020

Så gick det med sommarens semestrar

Så gick det med sommarens semestrar
Blir det nån semester med familjen? I år var semesterbeskeden ovanligt sena, enligt Vårdförbundet Direkt. Foto: Mostphotos

Sena besked, sex veckors arbete mellan ledigheterna och väsentligt lägre ersättningar än kollegerna i grannlänet vid flytt av semesterveckor. Det är ett axplock av sjuksköterskors sommarminnen 2020. ”Många har varit oroliga och förbannade”, säger Annelie Nordström, rådgivare på Vårdförbundet Direkt.

Så långt fram som veckan efter midsommar hörde oroliga medlemmar av sig till telefonrådgivningen Vårdförbundet Direkt och hade fortfarande inte fått besked om sin semester.

— Många kände att de hade slitit så hårt under våren och det här var tacken, att arbetsgivaren inte ens kunde se till att de fick semester eller la ner möda på att planera det. De hade visserligen förståelse för sina chefers situation, men tyckte samtidigt att det var respektlöst. Vissa visste fortfarande inte om de skulle få någon vecka ledigt tillsammans med sin familj, berättar Annelie Nordström.

Hennes bild är att hela gruppen sjuksköterskor, i hela landet, har märkt av semesteroredan – inte bara de som jobbar på covid-tyngda iva-avdelningar.

— Mitt intryck är att fler fått sin semester avbruten jämfört med förra året. Många har hört av sig med frågor om vad man kan kräva för ersättning då, det har stuckit ut den här sommaren, säger Annelie Nordström.

Tre veckors semester

I månadsskiftet juli-augusti skickade Vårdfokus ut frågor om semestrarna till samtliga Vårdförbundets lokalavdelningar samt talespersoner för regionerna. 

En del regioner utmärkte sig genom att de i några verksamheter endast kunnat ge personalen tre veckors semester. Oftast, som i Jämtland/Härjedalen och Jönköpings län, handlade det om personal på iva, anestesi och operation.

Östergötland är ett annat exempel. Där har totalt 600 medlemmar – bland andra de som arbetar på iva/operation – fått nöja sig med tre veckors semester.

— Men även på andra avdelningar har man fått beskedet att man bara får tre veckors semester, till exempel kardiologen, säger Eva Edelönn, förbundsombudsman på Vårdförbundet Östergötland.

Vårdförbundets inställning är att arbetsgivaren haft en dålig framförhållning angående semesterplaneringen, man ser brister i kommunikation och samverkan och anser att riskanalyser inte har utförts ordentligt. 

Flera väntar ännu på besked om och när de ska få ut en fjärde semestervecka. Och stämningen bland medlemmarna är inte på topp.

— De är trötta och slitna. Många har en orimlig arbetsbelastning som är ohälsosam. Detta i kombination med tre veckors semester och oron att inte få ut sin fjärde semestervecka skapar en uppgivenhet, säger Eva Edelönn.

Ersättningsnivåer varierar stort

Vårdfokus enkät visar också att Östergötland dras med några av de lägsta ersättningarna i landet för semesterveckor som flyttas utanför sommarmånaderna, 8 000 kronor per vecka och 1 600 kronor per dag. 

— Vi tycker att våra medlemmar är värda en högre ersättning. Det är många kliniker som haft stora utmaningar en längre tid, men under våren har det varit extremt tufft på grund av pandemin. Desto viktigare då att få sina fyra veckors sammanhängande semester för att få vila och återhämtning, säger Eva Edelönn.

Just de stora variationerna i ersättningsnivåer mellan länen har varit en nagel i ögat på många av medlemmarna, enligt Vårdförbundet Direkt. I andra änden av spektrumet syns Västernorrland, där ersättningen enligt Christine Bylander, biträdande sjukhusdirektör, varit så hög som 25 000 kronor per vecka för de som arbetar på covidavdelningar.

Andra som haft en hög ersättning är Region Jönköping – 30 000 kronor, men bara för semester som flyttas efter midsommar, vilket inte har skett i något fall, enligt Maria Löfqvist, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet i länet.

Och i Örebro län, där regionen tidigt beslutade om att begränsa semestern till tre veckor för alla som arbetar vårdnära, har medarbetare fått behålla ersättningen på 15 000 kronor per flyttad semestervecka även om de tackat ja till ytterligare semester som har kunnat erbjudas under sommaren i takt med att covidvården dragits ner.

Även i Uppsala har antalet sammanhängande semesterveckor varierat mellan tre och fyra, och alla som fått tre veckor beviljade har planerad semester under hösten, enligt regionens presschef. Här har ersättningen för flyttad semestervecka legat på 9 000 eller 12 000 kronor, beroende på vilken månad man flyttat sin semestervecka till.

Halva semestern i taget

På ett par håll i landet har man delvis löst schemat med ett upplägg på två plus två veckors semester under sommarmånaderna. Det handlar om Västra Götaland, där detta funnits med i planeringen främst för verksamheter inom iva, men hur utfallet blev står ännu inte klart. Och på anestesi/operation/iva i Falun har personalen fått semester i två veckor, följt av sex veckors arbete och därefter ytterligare två veckor semester.

Från flera län vittnar Vårdförbundets representanter om att arbetstrycket under sommaren varit lägre än förväntat i och med det minskande antalet covid-19-fall.

Oro inför hösten

”Situationen har avdramatiserats allt eftersom få har varit inlagda och allvarligt sjuka hittills i sommar,” skriver till exempel Katarina Nilsson Reian, vice ordförande för Vårdförbundets lokalavdelning i Västerbotten.

Men inför hösten finns också en utbredd oro bland medlemmarna. Både vad gäller den osäkra situationen inför en eventuell andra våg av smitta, men även den uppdämda arbetsbörda som väntar i och med vård som fått anstå under våren. Camilla Eriksson Sundberg, Vårdförbundets lokalordförande i Norrbotten:

”Många upplever en trötthet och ovisshet om hur länge det är kvar tills man kan gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats i kombination med att alla vet att vårdskulden växer. Ovissheten tär. Arbete varannan helg samt 12,5-timmars pass sliter.”

Vårdfokus enkät

I månadsskiftet juli-augusti skickade Vårdfokus en enkät om semesterläget till regionerna och till Vårdförbundets lokala avdelningar. Vi fick in uppgifter om läget i 15 regioner, antingen genom svar från Vårdförbundet, regionen eller både och.

Ytterligare några har svarat att det finns stora skillnader mellan regionernas många olika förvaltningar, däribland storlänen Västra Götaland och Stockholm, och andra att de inte kan svara mitt under pågående semesterperiod.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida