SKL: Sommaren i vården kan bli ansträngd

SKL: Sommaren i vården kan bli ansträngd
Sineva Ribeiro berättar att nyfärdiga sjuksköterskor avvaktar till efter semestrarna med att söka jobb eftersom de befarar att det blir för jobbigt för dem under sommaren. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande menar att situationen redan i dag är samhällsfarlig och att sommaren kommer att bli katastrofal.

Fyra av fem landsting anser att det kommer att bli större problem med bemanningen än vad det var förra sommaren.

Det visar en enkät om rekryteringsläget som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort. Av 21 landsting har 19 svarat.

Mycket svårt att rekrytera

Hela 80 procent av dem bedömer att bemanningssituationen är sämre än förra året. Även om rekryteringsbehoven ser lite olika ut i olika delar i landet kan man sammanfattningsvis säga att de har stora problem med att rekrytera såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor, framför allt distrikts-, psykiatri-, intensivvårds-, barn- och ungdoms-, anestesi- och röntgensjuksköterskor.

För de flesta som arbetar i vården är detta ingen nyhet. Inför sommaren lockar sedan länge det ena landstinget efter det andra med olika typer av bonusar för att få sjuksköterskorna att jobba extra i sommar eller skjuta på sina semestrar, precis som inför förra sommaren. Och under hela hösten har landsting efter landsting beskrivit hur bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor lett till stängda vårdplatser och fördröjda behandlingar för patienter.

Hävdar att patientsäkerheten inte är hotad

Sveriges kommuner och landsting, SKL, hävdar att vården förra sommaren fungerade förhållandevis bra och att patientsäkerheten aldrig hotades. Den bilden delas inte av de anställda och Vårdförbundet.

Inför denna sommar är läget alltså mer ansträngt, enligt SKL – men Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, menar att bättre och tidigare planering och professionella insatser från vårdens personal bidrar till att kvaliteten på vården och patientsäkerheten kan upprätthållas.

_Foto: Thomas CarlgrenHans Karlsson, SKL. Foto: Thomas Carlgren

Han anser inte heller att det finns något påvisbart samband mellan sommarens neddragningar av disponibla vårdplatser och patientsäkerhetseffekter som fler vårdskador, eller ökat antal anmälningar.

Vårdförbundets orförande har en helt annan bild

Det är något som Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, definitivt inte håller med om.

– Senast i går träffade jag chefen för Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hult Backlund. Hon är jättetydlig med att de här sakerna hör ihop. Och det vet vi ju själva sedan tidigare, bland annat genom den amerikanska forskaren Linda Aikens studier som tydligt visar att ju lägre kompetens du har på en medicin- eller kirurgavdelning desto fler dödsfall blir det.

Sineva Ribeiro hänvisar också till alla de stabslägen som många sjukhus haft under våren och att över 1 000 vårdplatser hålls stängda, just på grund av sjuksköterskebristen.

– Under Vårdförbundet strejk 2008 var färre vårdplatser stängda. Då hävdade SKL att vår strejk var samhällsfarlig. Att säga något annat än att läget inför sommaren inte kommer att drabba de vi finns till för, nämligen patienterna, är faktiskt att ljuga, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida