bemanningskrisen

Snabb ökning av kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor

Snabb ökning av kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor
Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor fortsätter att öka snabbt, skriver SKL i sin senaste rapport om bemanningstrenden. Arkivbild: Getty images.

Jämfört med föregående år ökar kostnaderna för hyrpersonal i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det är framför allt kostnaderna för bemanningssjuksköterskor som fortsätter att öka kraftigt.

Sveriges kommuner och landsting har gemensamt satt upp målet att vården ska vara oberoende av hyrpersonal vid årsskiftet – men trenden går åt motsatt håll i majoriteten av landsting/regioner.

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag presenterar siffrorna för kvartal två 2018 jämfört med samma period förra året visar det sig att endast nio landsting lyckats minska sina totala hyrkostnader:

 • Blekinge
 • Jämtland
 • Kronoberg
 • Västerbotten
 • Halland
 • Örebro
 • Gotland
 • Västernorrland
 • Jönköping

Om minskningen i dessa landsting och regioner gäller även kostnaderna för sjuksköterskor är oklart eftersom SKL inte vill lämna ut de uppgifterna.

Ökning med 70 procent på två år

Klart är dock att totalsumman för inhyrda sjuksköterskor i hela landet har ökat dramatiskt bara de senaste två åren. Jämfört med samma kvartal 2016 är kostnadsökningen för inhyrda sjuksköterskor 70 procent.

Sveriges kommuner och landsting skriver i en kommentar att även om kostnaderna fortsätter att öka så är det i en långsammare takt. SKL anser att arbetet med att minska hyrkostnaderna har gett resultat och säger att man är på väg åt rätt håll, men att det tar längre tid än väntat.

Målet var att bryta trenden för kostnadsutvecklingen under våren 2018 för att sedan nå ett oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården den 1 januari 2019.

Uppsala ökade mest

Uppsala har ökat sina hyrkostnader mest procentuellt sett under andra kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Därefter följer:

 • Kalmar
 • Östergötland
 • Värmland
 • Västmanland
 • Stockholm
 • Skåne
 • Dalarna
 • Sörmland
 • Gävleborg
 • Norrbotten
 • Västra Götaland
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida