Sommar 2014. Bättre än på många år i Ludvika

Sommar 2014. Bättre än på många år i Ludvika
Vårdenhetschefen Gabriella Hult tror att ett bra arbetsklimat och möjligheter till kompetensutveckling underlättar rekryteringen. Foto: Privat

På Ludvika lasarett ser de fram mot en spännande sommar. Lyckad rekrytering gör att de kan hålla nästan alla vårdplatser öppna.

Allt är inte frid och fröjd i Dalarna under sommaren. Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning, säger att det är fackligt tungt. Avdelningar på lasaretten i Falun och Borlänge slås ihop och på akutmottagningarna och förlossningen är det extra pressat.

– När landstingsdirektören berättade om sommarsituationen för oss lät det bättre än befarat. Men vi är ganska trötta på arbetsgivarens sätt att vifta bort våra varningar. Både vi och läkarna har i en skrivelse frågat var patienterna ska läggas. De svarar att vi pekar för mycket på problemen, säger hon.

Annorlunda sommar

Om landstingsledningen vill höra om annat än problem kan de kontakta vårdavdelningen på Ludvika lasarett. En liten ort med ett litet lasarett med en enda vårdavdelning. Personalen har gått på knäna i flera år och schemarader har stått tomma. Men inför den här sommaren är det annorlunda.

– Vi har marknadsfört oss och kontaktat sjuksköterskestuderanden som arbetade här förra sommaren och som sedan har praktiserat hos oss. Lite tur har vi haft också. Alla nio som utexaminerades i januari är ett gäng motiverade tjejer som trivs tillsammans, säger Gabriella Hult, biträdande enhetschef på vårdavdelningen på Ludvika lasarett.

Ökad grundbemanning

Vårdavdelningen har fått öka sin grundbemanning. Efter några år med alltför tung arbetsbörda insåg sjukhusledningen att något måste göras och redan i januari fick de fastanställa de nio nyutbildade sjuksköterskorna. Häromdagen fick de dessutom klartecken till att fastanställa åtta undersköterskor. Till sommaren anställs två sjuksköterskevikarier och åtta undersköterskor.

– Vår lyckade rekrytering innebär att vi inte måste halvera vårdplatserna som vi tvingats göra tidigare. Hela vårdavdelningen hålls öppen halva sommaren, sedan drar vi ner – men bara med sju vårdplatser. Det innebär att vi kan hjälpa lasarettet i Falun som har det tungt.

Visar sin uppskattning

Gabriella Hult tror också att det goda arbetsklimatet på avdelningen är en framgångsfaktor. De låter vikarierna veta hur uppskattade de är och det har ökat deras lust att komma tillbaka. Som sjukhusets enda avdelning kan de dessutom erbjuda bred kompetensutveckling.

– Vi tar emot allt. Till den allmänmedicingeriatriska sektionen kommer patienter med kol, diabetes, astma, hjärt-kärlsjukdomar. Rehabiliteringssektionen ger eftervård vid stroke och ortopedi och har dessutom palliativa platser, säger hon.

På vårdavdelningen i Ludvika ser de fram emot sommaren med spänning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida