Sommar 2014. Brist på sjuksköterskor överallt utom i Jönköping

Sommar 2014. Brist på sjuksköterskor överallt utom i Jönköping
På många håll i landet räddades sommaren av att sjuksköterskor tog extra arbetspass och flyttade på semestern. Arkivbild: TT

Det visar Vårdförbundets rapport om sommaren.

23 september 2014

– Våra förtroendevalda inom landstinget har berättat att bemanningen varit bra i sommar. Men deras upplevelse beror också på att sommaren har varit lugn, säger Lise-Lotte Lagerqvist, ordförande för Vårdförbundet i Jönköping.

Jönköping är det enda av Vårdförbundets 21 lokala avdelningar som upplevt att sjuksköterskebemanningen varit tillräcklig i sommar. Övriga 20 säger att sjuksköterskebristen varit allvarlig eller stor. Det visar Vårdförbundets sommarrapport, som bygger på en enkät som gick ut till förbundets alla lokalavdelningarna i slutet av augusti.

Lise-Lotte LagerqvistLise-Lotte Lagerqvist. Foto: Ulf Huett

Extra sommarpengar

Varför Jönköping sticker ut finnas det många möjliga förklaringar till, tror Lise-Lotte Lagerqvist. Redan i höstas påtalade Vårdförbundet för arbetsgivarna i Jönköpings län att de var tvungna att se över sommarsituationen i god tid.

När det visade sig att vikarierna inte skulle räcka till erbjöd landstinget personalen extra pengar om de sköt på sina semestrar eller tog extrapass under de sommarveckor de arbetade.

Dålig lösning

Vårdförbundet är egentligen emot att personalen uppmuntras till extrapass. Det gör att de inte får den återhämtning och vila som de behöver. Men arbetsgivarens initiativ fyllde luckorna i schemat och sommaren blev dessutom lugn.

Även andra landsting har erbjudit extrapengar under sommaren, men ändå inte fått tillräckligt med sjuksköterskor. Så vad har Jönköping gjort mer för att lyckas?

Få vikariat

Enligt Lise-Lotte Lagerqvist kan landstinget i Jönköpings län ha skaffat sig ett bättre utgångsläge än andra, bland annat genom att på flera håll erbjuda nyutexaminerade tillsvidareanställningar i stället för vikariat.

Andra lokalavdelningar i Vårdförbundet, bland andra Uppsala och Värmland, har reagerat på att deras landsting anställt sjuksköterskor på vikariat och provanställningar under sommaren, trots att behovet av fler tillsvidareanställda är stort.

Underlätta livet

Jönköpings läns landsting har även jobbat på andra sätt för att underlätta för personalen, berättar Lise-Lotte Lagerqvist. Till exempel har en bussförbindelse satts in från Huskvarna och Jönköping till Höglandssjukhuset i Eksjö, efter förhandlingar med Länstrafiken.

Hon berättar också om ett landsting som lyssnar på facket och sina anställda, om arbetsplatser med bra stämning och ett sjuksköterskekollektiv som inte är särskilt benäget att flytta från trakten.

– Våra sjukhus är inte jättestora, vi ligger i inlandet och har inte så många valmöjligheter. Du bygger ditt liv här och stannar här, säger hon.

Svårt ersätta specialister

Specialistsjuksköterskor har Vårdförbundet i Jönköping, liksom övriga lokala avdelningar, däremot sett att det saknats i sommar. Operationsköer har växt och psykiatriska kliniker har kämpat hårt med underbemanning. I sommarrapporten uppger 18 av Vårdförbundets 21 lokalavdelningar att det varit stor eller allvarlig brist på specialistsjuksköterskor. Tre lokalavdelningar uppger att det har varit viss brist.

Många saknar barnmorskor

På flera håll i landet har det också saknats många barnmorskor. På en del ställen har det även varit brist på röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. I kommunerna är det framför allt hemsjukvården som saknat sjuksköterskor.

Generellt sett har det i sommar varit svårast att lösa bemanningen inom akutsjukvården och på de medicinska avdelningarna, följt av förlossning och psykiatri, enligt Vårdförbundets sommarrapport. Resultatet av detta är stängda vårdplatser, försämrad patientsäkerhet och trött personal som tvingats till extrapass och övertid.

Bättre villkor krävs

Rapporten pekar på tre åtgärder som krävs för att få till en förändring. Vårdförbundet vill att landstingen inför akademisk specialisttjänstgöring, strukturerad yrkesintroduktion och skapar bättre möjligheter till karriär- och löneutveckling.

”Tre saker återkommer i samtal med medlemmarna. Lönerna, att hälsosamma arbetstider är ett måste och att en ökad grundbemanning är nödvändig”, skriver en lokal avdelning i sommarrapporten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida