Sommar 2014. Norrtälje säger inte nej till vårdbehövande sommargäster

Sommar 2014. Norrtälje säger inte nej till vårdbehövande sommargäster
Hemsjukvårdens personal i skärgården måste vara beredd på att vårda under enkla förhållanden under sommaren. Arkivbild: TT

Även gamla och sjuka vill åka till sina sommarstugor. I Norrtälje kommun får sjuksköterskan i hemsjukvården ta hand om dubbelt så många patienter under sommaren. 

Att ge sjukvård i hemmet har sina sidor i en kommun där befolkningen tredubblas under sommaren. Norrtälje kommun omfattas av ett avtal som säger att hemsjukvården ska kunna rycka ut inom 24 timmar från det att hemkommunens biståndsbedömare informerar om att en sommargäst är på väg och behöver vård.

– Tidigare hände det ofta att vi från en dag till en annan fick veta att en sommargäst behövde vård. Nu varskos vi i allmänhet en månad innan patienten kommer, så det har blivit mycket bättre. säger Thérese Gréen, enhetschef och distriktssköterska på Äldreliv AB.

Ensam sjuksköterska

Den privata utföraren Äldreliv AB har ansvar för hemtjänst och hemsjukvård på Blidö, Yxlan, i Furusund och på de mindre öarna utanför. Therése Gréen är ensam sjuksköterska inom hemsjukvården och i vanliga fall har hon ansvar för 23 patienter. Redan nu vet hon att de blir tio till under sommaren.

– Det är svårt att veta hur många fler vi får ansvar för, men vi dubblerar nästan vår verksamhet under sommaren, säger hon.

Att ha patienternas hem som arbetsplats ställer speciella krav. Att ha patienternas sommarstugor som arbetsplats är ännu mer speciellt. Inte bara för att de ofta ligger längre bort än en bilresa. Therése Gréen måste inte sällan ta ett par färjor också, och missar hon en är det en halvtimmes väntan på nästa. ”Lite stressigt”, säger hon.

Vatten inte självklart

Väl på plats är rinnande vatten ingen självklarhet. Och finns vatten är det inte säkert att det är tillräckligt rent.

– Om jag ska göra såromläggningar kan jag behöva ta med eget vatten. Och det ska erkännas att arbetsställningarna inte alltid är de bästa i sommarstugorna, men allra svårast är det för hemtjänsten som ska hjälpa patienten eller brukaren med vardagslivet. Det är inte helt ovanligt att sommarstugan saknar dusch.

Ensam distriktsköterska

Inom Therése Gréens område ökar inte bemanningen. Hon delegerar fler arbetsuppgifter till hemtjänstpersonalen, men är fortsatt ensam distriktssköterska. Trots det fasar hon inte för sommaren.

– Mycket hänger på att överrapporteringen från distriktssköterskan i hemkommunen fungerar. Men om jag bara får veta det jag behöver om patienten brukar det gå bra. Sommaren är lite stressig – men det känns roligt också. En utmaning.

Det här gäller

  • Vistelsekommunen har ingen skyldighet att erbjuda hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Norrtälje kommun har valt att inte neka sommargäster med vårdbehov.
  • När någon ska vistas i kommunen är det viktigt att hälso- och sjukvården får information om patientens behov.
  • Patientens läkare i hemkommunen ansvarar för att läkaren och den verksamhet i vistelsekommunen som tar över det medicinska ansvaret får den information som behövs.

(Källa: Anne Hallbäck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Norrtälje kommun.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida