Sommaren. Olika meningar om vikariebristen

Indragen semester. Gråtande personal. Hela sommaren gick larmet om den skriande vikariebristen. Men arbetsgivarna känner inte igen sig.

Blekingesjukhuset lockade med 15 000 kronor till den som offrade sin sommar­semester. I Höganäs kommunvar sjuksköterskorna så pressade att Arbetsmiljöverket larmades. Och på Karolinska universitetssjukhuset beskrevs sommaren som den värsta någonsin. ?

Men meningarna går isär om vad problemen beror på. Fackets tal om vikariebrist tillbakavisas av flera arbetsgivare, bland andra Karolinskas personaldirektör Lena Frejd. Däremot har sommaren varit tung med brist på sängplatser, säger hon. ?

I Gävleborg ville arbetsgivaren kunna lägga semestrarna utanför semesterperioden. Men vårdenhetschef Torbjörn Eriksson känns inte heller vid någon vikariebrist.??

Synsättet verkar skilja sig åt; arbetsgivarna vill slimma organisationen och fyller behoven på papperet, facket ser hur personalen sliter och menar att det är brist på folk. ?

— Vi talar sanning båda två. Det beror väl på hur man definierar brist. Arbetsgivaren har till exempel utnyttjat mycket övertidstimmar och långa pass, säger Marianne Kock, ordförande i Vårdförbundets sektion på Karolinska i Huddinge.?

Eva Nowak ansvarar för Vårdförbundets studentrekrytering. Hon ger flera förklaringar till det som beskrivs som vikariebrist. De otrygga anställningarna ökar, vilket får nya sjuksköterskor att hålla fast vid sina underskötersketjänster och äldre som är nya i yrket kanske går tillbaka till sitt gamla jobb hellre än att hoppa på ett vikariat. Bilden bekräftas av flera bemanningsföretag. Erfarna sjuksköterskor vågar inte släppa sina tjänster för att hyras ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida