Storbritannien: Sjuksköterskor vill ha reglerad bemanning i äldrevården

Storbritannien: Sjuksköterskor vill ha reglerad bemanning i äldrevården
För att kunna ge en god vård krävs, enligt RCN, att varje sjuksköterska har ansvar för högst 5-7 patienter. Arkivbild: Colourbox

I Storbritannien diskuteras bemanningen inom vården, precis som i Sverige. Den brittiska sjuksköterskeorganisationen RCN har framfört krav på att det ska finnas minst en sjuksköterska för sju patienter inom äldreomsorgen.

Den svenska Socialstyrelsen, som nyligen kom med förslag till regler för bemanningen inom äldreomsorgen, har undvikit att fastställa ett specifikt antal. I stället talar man om ”tillräcklig bemanning” för att kraven på omsorgen ska kunna uppfyllas.

Studerade 1 700 sjuksköterskor

I Storbritannien pågår samma debatt och där har sjuksköterskeorganisationen RCN, Royal college of nursing, tagit fram en rapport som enligt dem visar hur många sjuksköterskor som krävs för att äldreomsorgen ska vara trygg och säker.

RCN har gjort en studie av 1 700 sjuksköterskor för att ta reda på vid vilken bemanningsnivå som sjuksköterskorna tvingas kompromissa med vad som kan anses vara en god vård. Det visade sig att gränsen går vid sju patienter per sjuksköterska.

Vid fler patienter finns inte tillräckligt med tid för att kommunicera med de äldre och hjälpa dem att äta, dricka och kunna vara rörliga. I dag har de flesta ansvar för minst nio patienter.

Fler vårdbiträden anställs

RCN har noterat att det inom äldreomsorgen blir allt fler ”healthcare assistants”, vårdbiträden, i förhållande till antalet sjuksköterskor och kräver att det ska finnas minst lika många sjuksköterskor som vårdbiträden inom äldreomsorgen.

För att få en riktigt god vård krävs att två tredjedelar av personalen består av sjuksköterskor och att varje sjuksköterska inte har mer än fem patienter, enligt RCN:s rapport.

Den brittiska regeringen vill dock inte låsa sig vid några fastställda bemanningsnivåer, utan hänvisar till att det ska beslutas lokalt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida