Stort intresse för att svara på frågor om demensvården

Socialstyrelsen har fått över 7 700 svar på sin webbenkät där personal och anhöriga svarat på frågor om hur de tycker att demensvården fungerar. Svaren har stärkt Socialstyrelsens uppfattning om att det behövs bindande regler för att säkerställa bemanningen.

9 november 2011

I två månader har allmänheten kunnat gå in på Socialstyrelsens hemsida och ge sina synpunkter på hur de tycker att omsorgen om demenssjuka fungerar.

Både anhöriga och personal har tagit chansen och sammanlagt har drygt 7 700 svar kommit in. Enkäten blir ett av flera underlag när Socialstyrelsen ska ta fram bindande regler för hur bemanningen ska se ut.

 – Enkätens resultat och de senaste dagarnas uppmärksamhet i media har gjort oss än mer övertygade om att vårt arbete med att ta fram bindande regler ska inriktas på att säkerställa att bemanningen i större utsträckning anpassas efter de boendes individuella behov, säger avdelningschef Anders Printz på Socialstyrelsen.

Föreskrifterna med bindande regler beräknas vara klara sommaren 2012.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida