hyrsjuksköterskor

Svårt för inhyrda att få kompetensutveckling

Svårt för inhyrda att få kompetensutveckling
Åsa Engström är specialistsjuksköterska och professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Även om det är ett lärande i sig att vara på olika arbetsplatser så är det ovanligt att bemanningssjuksköterskor får mer formell utbildning och kompetensutveckling. Det visar en pågående studie vid Luleå tekniska universitet.

31 oktober 2018

– Som hyrsjuksköterska är det svårt att få ta del av den formella kompetensutvecklingen som fortbildning, betald specialistutbildning och kurser. Det gäller i viss mån även det informella lärandet som till exempel reflektion i grupper på arbetsplatsen, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Sedan fyra år tillbaka driver hon, tillsammans med Anna Berg Jansson vid avdelningen för arbetsvetenskap, ett forskningsprojekt med fokus på lärandevillkor i samband med inhyrning inom svensk sjukvård.

Lärorikt med olika arbetsplatser

I en enkät, som har besvarats av 100 sjuksköterskor som arbetar i bemanningsföretag, har de ställt frågor om relationen till chefer och kolleger samt vilka möjligheter som ges till lärande och kompetensutveckling. De båda forskarna har också gjort djupintervjuer med 15 hyrsjuksköterskor.

– De beskriver att det är ett lärande i sig att vara på olika arbetsplatser. De inhyrda sjuksköterskorna upplever sig ofta både kompetenta och uppskattade och anser att de lär sig mycket av att byta arbetsplatser, säger Åsa Engström.

Däremot framkommer olika förväntningar gällande vem som ansvarar för att möjliggöra deltagande i kurser, utbildningar och annat formellt lärande. Är det bemanningsföretaget eller är det arbetsplatsen?

Utbildar sig på egen hand

Det finns också sjuksköterskor som har valt att arbeta som inhyrda för att kunna jobba mindre med bättre betalt och använda den tiden till egen utbildning och utveckling.

– En tidigare studie vi gjort visar att friheten att själv kunna bestämma när och hur mycket man ska arbeta är den främsta orsaken till att sjuksköterskor väljer att arbeta i bemanningsföretag. För en del spelar det in att de har blivit besvikna på sin tidigare arbetsgivare. Bättre lön är också en viktig del, men kanske inte för att kunna tjäna mer utan för att kunna vara ledig mer, säger Åsa Engström.

Landsting och regioner i Sverige har tagit ett gemensamt beslut om att vara oberoende av hyrpersonal vid årsskiftet 2018/19. Men trots det uttalade målet går utvecklingen åt motsatt håll i de flesta landsting, som Vårdfokus berättat om tidigare.

Läs också: Snabb ökning av kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor

I en jämförelse mellan andra kvartalet 2016 och 2018 är kostnadsökningen för inhyrda sjuksköterskor 70 procent.

Blir väl mottagna

Åsa Engström berättar att studien visar att trots den kritik som ofta framförs mot att det blir allt fler inhyrda i vården, så känner sig bemanningssjuksköterskorna uppskattade.

– De tycker generellt att de blir väl mottagna på arbetsplatserna. Däremot kan det vara en svårighet att det inte alltid finns en tydlighet kring rutiner och sätt att arbeta, säger Åsa Engström.

Hon efterlyser tydligare uppdrag från de som beställer inhyrd personal och tycker även att de borde kunna få använda hela sin kompetens mer. De skulle till exempel även kunna vara handledare för studenter och delta i utvecklingsarbete på arbetsplatsen.

Enkät till ordinarie sjuksköterskor

Mer detaljerade resultat från studien kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel inom kort och nästa steg i forskningsprojektet är att kontakta bemanningsföretag samt landsting och regioner för att få deras syn på de här frågorna.

De båda forskarna kommer också att snart släppa en enkät till ordinarie sjuksköterskor för att få veta hur de upplever lärandevillkor, hur de ser på sina inhyrda kolleger och hur det påverkar dem och deras arbete när hyrsjuksköterskor kommer in. Även här kommer de att göra djupintervjuer.

Om du är intresserad av att delta i enkät/intervju kan du kontakta någon av forskarna: asa.engstrom@ltu.se eller anna.jansson@ltu.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida