Trots sjuksköterskeflykten: lösning på Umeå-intensivens problem dröjer

Trots sjuksköterskeflykten: lösning på Umeå-intensivens problem dröjer
Johan Larsson, ordförande för Vårdförbundets Västerbottenavdelning, upprörs över att det dröjer innan problemen på intensivvårdsavdelningen åtgärdas. Han befarar att fler kan komma att säga upp sig.

Först efter sommaren kan det bli tal om konkreta åtgärder för att rätta till situationen på intensiven vid Norrlands universitetssjukhus. Hittills har tio specialistsjuksköterskor sagt upp sig och ytterligare sex begärt förflyttning till en annan avdelning. Vårdförbundet upprörs över att inget händer.

Vårdfokus har tidigare berättat att långa arbetspass, dålig arbetsmiljö och låga löner har gjort att var tredje sjuksköterska i Umeå har lämnat intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus, Nus.

Redan i våras skickade sjuksköterskorna ett brev till ledande landstingspolitiker där de slog larm om bland annat underbemanningen. Men eftersom ingenting har hänt har nu tio sjuksköterskor sagt upp sig från sjukhuset och sex har begärt att bli förflyttade till andra avdelningar.

Vårdförbundet tror att arbetsgruppen kan vara halverad till hösten, 19 i stället för 40 sjuksköterskor.

Möte om handlingsplan

I går träffades Vårdförbundet, arbetsgivaren och sjuksköterskor på avdelningen för att diskutera vad som behövs för att förbättra situationen. Enligt verksamhetsområdeschefen Marie Rodling Wahlström är lönen en viktig fråga. Redan nu har landstinget gått ut med ett erbjudande om ett sjuprocentigt lönepåslag till vidareutbildade sjuksköterskor. Utöver det diskuterades en handlingsplan för arbetsmiljön på intensivvårdsavdelningen som snarast ska påbörjas. Vad planen konkret ska utmynna i är ännu oklart och arbetet kommer till stora delar att dröja till slutet av sommaren eftersom många är på semester.

– Det vi måste göra nu är att tillsätta en arbetsgrupp, att få till en handlingsplan dels över arbetsmiljön dels över hur vi ska få tillbaka de personer som sagt upp sig, säger Marie Rodling Wahlström.

Väntan på åtgärd upprör

Johan Larsson, ordförande i Vårdförbundets Västerbottenavdelning, är mycket upprörd över beskedet. Han tycker att det har funnits gott om tid att hantera situationen innan den eskalerade och ledde till uppsägningar. Han tror inte att medlemmarna är beredda att vänta till hösten på att det ska bli bättre.

– En snabb lösning hade visat att arbetsgivaren åtminstone tar den här frågan på allvar. Passiviteten från arbetsgivaren gör att folk som inte tänkt sluta faktiskt gör det. Som det ser ut nu är det fler som hotar med uppsägning och sjuktalen riskerar att öka när arbetet blir för tungt.

Svårt att rekrytera personal

Han undrar också hur det är tänkt att bemanningen långsiktigt ska säkras. På en intensivvårdsavdelning krävs specialistutbildade med lång erfarenhet, och då handlar det om folk som tjänstgjort i tio år. Johan Larsson påpekar också att intensiven på Nus redan innan uppsägningarna hade en tung arbetsbelastning.

– Det är inte lätt att rekrytera personal till en sådan avdelning, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida